Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

SŁUPSK
akcja informacyjna
WFOSiGW

Tak słonecznych warsztatów tarliskowych jeszcze nie było. Było  intensywnie, różnorodnie i bardzo ciepło jak na listopad. Tak  można podsumować tegoroczne ,,Warsztaty tarliskowe”, które odbyły się w PK ,,Dolina Słupi” w dniach 5-9 listopada 2018 roku.

            Tradycyjnie uczestniczyli w nich studenci kierunków rybackich z: UWM w Olsztynie, ZUT w Szczecinie oraz po raz pierwszy studenci SGGW w Warszawie. Dodatkowo gościliśmy pracowników  z innych oddziałów Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych  oraz pracownika Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 

    Zajęcia teoretyczne obejmowały m.in. kwestie dotyczące: dorzecza Słupi, ichtiofauny ze szczególnym uwzględnieniem salmonidów, zabudowy hydrotechnicznej, korytarzy ekologicznych, projektowania przepławek, zrealizowanych przez Park projektów, mikrosiedlisk rzecznych oraz chronionych siedlisk przyrodniczych. Część wykładową uzupełniły prezentacje dr. hab. inż. Piotra Dębowskiego prof. IRS,   dotyczące stanu populacji łososi i troci w zlewisku Bałtyku oraz zagadnień radiotelemetrii.  

     W terenie, pomimo nietypowej, bo bardzo ciepłej i słonecznej pogody, udało się zrealizować zakładany program. Wysokie temperatury nie sprzyjają tarłu ryb łososiowatych, jednakże udało się zaobserwować zarówno ryby przystępujące do tarła jak i pierwsze gniazda. Dla wszystkich uczestników a także pracowników parku niezwykłym przeżyciem była obserwacja łososi atlantyckich w Kanale Młyńskim w Słupsku   i na przepławce w  Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku. Pierwszego dnia warsztatów, uczestnicy zapoznali się z funkcjonowaniem przepławek na węźle wodnym w Słupsku, obejrzeli skanery. Następnego dnia wzięto udział  w odłowach tarlaków troci wędrownej w Skarszewie Dolnym, które wypuszczano powyżej bariery hydrotechnicznej w górę rzeki. Dzięki uprzejmości ZO PZW w Słupsku, uczestnicy  mieli okazję przyjrzeć się sztucznemu tarłu troci wędrownej w punkcie poboru ikry na przepławce w Słupsku. Kolejne dni poświęcone były  wyjazdom terenowym w celu inwentaryzacji gniazd tarłowych troci wędrownej, a także zagadnieniom związanym z projektem ochrony raka szlachetnego na Pomorzu i identyfikacją cennych przyrodniczo siedlisk związanych z rzekami.

Obserowane przez uczestników łososie przystępujące do tarła zostały sfilmowane przez słupskch pasjonatów o czym donosiły media lokalne  https://gdansk.tvp.pl/39993696/naturalne-tarlo-lososi-w-slupi-sfilmowane a także ogólnopolskie https://teleexpress.tvp.pl/39993683/pierwszy-raz-nagrano-tarlo-lososi-w-polskiej-rzece .

 Warsztaty sfinansowano ze środków WFOŚiGW w Gdańsku.