Najcieplejsze w historii warsztaty tarliskowe

Data: 19-11-2018

Tak słonecznych warsztatów tarliskowych jeszcze nie było. Było  intensywnie, różnorodnie i bardzo ciepło jak na listopad. Tak  można podsumować tegoroczne ,,Warsztaty tarliskowe”, które odbyły się w PK ,,Dolina Słupi” w dniach 5-9 listopada 2018 roku.

            Tradycyjnie uczestniczyli w nich studenci kierunków rybackich z: UWM w Olsztynie, ZUT w Szczecinie oraz po raz pierwszy studenci SGGW w Warszawie. Dodatkowo gościliśmy pracowników  z innych oddziałów Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych  oraz pracownika Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 

    Zajęcia teoretyczne obejmowały m.in. kwestie dotyczące: dorzecza Słupi, ichtiofauny ze szczególnym uwzględnieniem salmonidów, zabudowy hydrotechnicznej, korytarzy ekologicznych, projektowania przepławek, zrealizowanych przez Park projektów, mikrosiedlisk rzecznych oraz chronionych siedlisk przyrodniczych. Część wykładową uzupełniły prezentacje dr. hab. inż. Piotra Dębowskiego prof. IRS,   dotyczące stanu populacji łososi i troci w zlewisku Bałtyku oraz zagadnień radiotelemetrii.  

     W terenie, pomimo nietypowej, bo bardzo ciepłej i słonecznej pogody, udało się zrealizować zakładany program. Wysokie temperatury nie sprzyjają tarłu ryb łososiowatych, jednakże udało się zaobserwować zarówno ryby przystępujące do tarła jak i pierwsze gniazda. Dla wszystkich uczestników a także pracowników parku niezwykłym przeżyciem była obserwacja łososi atlantyckich w Kanale Młyńskim w Słupsku   i na przepławce w  Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku. Pierwszego dnia warsztatów, uczestnicy zapoznali się z funkcjonowaniem przepławek na węźle wodnym w Słupsku, obejrzeli skanery. Następnego dnia wzięto udział  w odłowach tarlaków troci wędrownej w Skarszewie Dolnym, które wypuszczano powyżej bariery hydrotechnicznej w górę rzeki. Dzięki uprzejmości ZO PZW w Słupsku, uczestnicy  mieli okazję przyjrzeć się sztucznemu tarłu troci wędrownej w punkcie poboru ikry na przepławce w Słupsku. Kolejne dni poświęcone były  wyjazdom terenowym w celu inwentaryzacji gniazd tarłowych troci wędrownej, a także zagadnieniom związanym z projektem ochrony raka szlachetnego na Pomorzu i identyfikacją cennych przyrodniczo siedlisk związanych z rzekami.

Obserowane przez uczestników łososie przystępujące do tarła zostały sfilmowane przez słupskch pasjonatów o czym donosiły media lokalne  https://gdansk.tvp.pl/39993696/naturalne-tarlo-lososi-w-slupi-sfilmowane a także ogólnopolskie https://teleexpress.tvp.pl/39993683/pierwszy-raz-nagrano-tarlo-lososi-w-polskiej-rzece .

 Warsztaty sfinansowano ze środków WFOŚiGW w Gdańsku.

 

W-ce dyrektor PZPK Pani  Barbara Utracka-Minko otwiera warsztaty, fot.E.Ahmad.
Przepławka, fot.E.Ahmad.
Skaner z kamerą zamontowany w przepławce, fot.E.Ahmad.
Skaczące trocie na upuście jałowym przy elektrowni w Słupsku, fot.E.Ahmad.
Przy sztucznym tarlisku w Kanale Młyńskim w Słupsku, fot.E.Ahmad.
Odłowy tarlaków i przerzuty powyżej bariery na Skotawie, fot.E.Ahmad.
Odłowione  na Skotawie tarlaki trafiły powyżej bariery, fot.E.Ahmad.
Pomiary odłowionych tarlaków, fot.E.Ahmad.
Pomiary odłowionych tarlaków, fot.E.Ahmad.
Troć wypuszczona powyżej bariery, fot.E.Ahmad.
Odłowy tarlaków i przerzuty powyżej bariery na Skotawie, fot.E.Ahmad.
Sztuczne tarło, fot.E.Ahmad.
Sztuczne tarło, fot.E.Ahmad.
Wykład w siedzibie PKDS, fot.E.Ahmad.
Gniazdo tarłowe na rzece Glaźnej, fot.E.Ahmad.
Pomiar gniazda tarłowego, fot.E.Ahmad.
Pomiar gniazda tarłowego, fot.E.Ahmad.
Rozpoznajemy makrofity, fot.E.Ahmad.
Kwacza, fot.E.Ahmad.
Nad Kwaczą, fot.E.Ahmad.
Samica łososia atlantyckiego odłowiona na przepławce fot.E.Ahmad
W rezerwacie przyrody "Dolina Huczka", fot.E.Ahmad.
W rezerwacie przyrody "Dolina Huczka", fot.A.Kasprzak.