Naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oceniali stan siedliska rzeki włosienicznikowej

Data: 08-08-2022

Pracownicy naszego Parku wraz z naukowcami z Uniwersytetu Przyrodniczego z Poznania przeprowadzili inwentaryzację występowania prądolubnych włosieniczników w Słupi na odcinku od Leśnego Dworu do mostu na trasie Kwakowo-Lubuń. Przeprowadzono także ocenę siedliska przyrodniczego zgodnie z metodyką monitoringu siedliska 3260 – nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników. Prace wykonywane były z kajaków oraz z brzegów rzeki. Stwierdzono bardzo liczne występowanie włosieniczników we fragmencie Słupi od ujścia Skotawy do mostu Kwakowo-Lubuń. Włosieniczniki te okazały się mieszańcem włosienicznika rzecznego z włosienicznikiem krążkolistnym. Znaleziono także nowy gatunek we florze Parku –  trawę zamokrzycę ryżową, znajdującą się na czerwonej liście roślin. Niestety stwierdzono także masowe występowanie moczarek – jak się okazało należących do 2 różnych gatunków: moczarki kanadyjskiej i moczarki delikatnej. Są to gatunki inwazyjne. Zanotowano także początki inwazji kolczurki klapowanej, której kilka egzemplarzy usunięto z brzegów rzeki.

Płat kwitnącego włosienicznika  fot.E.Ahmad
Kwiaty włosieinicznika - jaskra wodnego  fot.E.Ahmad
Pędy wlosieniczników często zatrzymują się na rumoszu drzewnym  fot.E.Ahmad
Monitoring  włosieniczników z kajaka  fot.E.Ahmad
Kolczurka klapowana - inwazyjny gatunek łatwo rozprzestrzeniający się w dolinach rzecznych  fot.E.Ahmad
Rzeka Słupia -  przygotowania do monitoringu.  fot.E.Ahmad
Monitoring  włosieniczników przeprowadza sie z kajaka i z brzegu rzeki  fot.E.Ahmad