Nietoperze policzone

Data: 10-02-2016

     W pierwszym tygodniu lutego pracownicy Parku, z pomocą członków Akademickiego Koła Chiropterologicznego PTOP ,,Salamandra", przeprowadzili zimową kontrolę miejsc hibernacji nietoperzy. Objęła ona ponad 35 obiektów znajdujących się na terenie Parku i jego otuliny, w skład których weszły: piwnice pod budynkami, piwnice wolnostojące typu ziemianka, stare studnie, tunel w nasypie kolejowym i stara hydrofornia. Tego typu kontrole prowadzone są w Parku od ponad 12 lat.  Poprzedzają je działania z zakresu ochrony czynnej, polegające na zwiększeniu ukryć dla zimujących ssaków (doklejanie cegieł dziurawek) oraz zabezpieczaniu obiektów przed przemarzaniem (montaż nowych drzwi, okiennic). W tym roku stwierdzono 140 osobników nietoperzy, wśród których znaleźli się przedstawiciele czterech gatunków, takich jak: nocek Natterera, nocek rudy, gacek brunatny i mopek. Najliczniej reprezentowane były nocki Natterera, gacki brunatne i nocki rude, natomiast największą wartość przyrodniczą przedstawiają mopki, których w tym roku odnotowano łącznie 12, z czego aż 8 w jednej piwnicy.

    Zwiększająca się liczba inwentaryzowanych nietoperzy świadczy o skuteczności podejmowanych działań ochronnych prowadzonych przez pracowników Parku.

Zimujący nocek Natterera.
Gacek brunatny (na pierwszym planie) i nocek Natterera.
Nocek rudy.
Kontrola ziemianki.
Kontrola ziemianki.
Kontrola studni nr 1.
Kontrola studni nr 2.