Odłowy narybkowe.

Data: 16-09-2014

Wrzesień w Parku Krajobrazowym ,,Dolina Słupi” stoi pod znakiem m.in. odłowów narybkowych. Jest to działanie prowadzone w ramach ochrony ryb łososiowatych, mające na celu sprawdzenie sukcesu rozrodczego zeszłorocznego tarła. I tak,  na długości 50 m, w obrębie tarliskowych odcinków rzek, odławia się występujące tam ryby. W ich składzie dominuje narybek pstrąga/troci wędrownej, ponadto odnotowuje się m.in.: lipienie, strzeble potokowe, szczupaki, jelce, kiełbie, klenie i okonie. Na szczególną uwagę zasługują występujace często i podlegające ochronie prawnej głowacze białopłetwe i spokrewnione z rybami - minogi strumieniowe. Odłowy przeprowadzane są przy pomocy atestowanego sprzętu - agregatu z przystawką na prąd stały przez wykwalifikowany personel, stąd są całkowicie bezpieczne dla organizmów żyjących w rzece. Pobyt nad rzeką jest także okazją do przyjrzenia się kondycji reintrodukowanych włosieniczników. Ogromne wrażenie robią sporych romiarów płaty tych roślin, które samoistnie rozprzestrzeniły się w dół cieków. Fakt ten cieszy tym bardziej, gdyż wywierają korzystny wpływ na ichtiofaunę - stanowią bazę pokarmową i miejsce schronienia.

 

Pomiary szczupaka.
Włosieniczniki w rzece Glaźnej.
Odłowy narybkowe.