Odłowy w Dolinie Słupi

Data: 25-10-2010
Odłowy w Dolinie Słupi grafika
Odłowy w Dolinie Słupi grafika
Odłowy w Dolinie Słupi grafika
Odłowy w Dolinie Słupi grafika

W miesiącach: wrześniu i październiku pracownicy Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” wraz z pracownikami Wydziału Spraw Terenowych RDOŚ Gdańsk oraz Pracownią Ryb Wędrownych IRŚ Gdańsk wykonywali kontrolne odłowy narybku troci i łososi.

Badania wykonywano na zinwentaryzowanych jesienią ubiegłego roku tarliskach ryb anadromicznych w dorzeczu Słupi.

Ryby odławiano m. in. w rzekach: Gnilnej, Basienicy, Kamieniec, Glaźnej, Kwaczej, Żelkowej Strudze, Żelkowej Wodzie, Kamiennej, Skotawie oraz w samej Słupi. Badania te mają na celu ustalenie jaka jest rzeczywista przeżywalność ikry i narybku na danych tarliskach. Pozwalają dokonać klasyfikacji wiekowej ryb w rejonach tarlisk, tempa ich wzrostu oraz ustalają skład gatunkowy ichtiofauny bytującej w rejonach tarlisk.

Odłowy prowadzono za pomocą elektropołowów. Łowiono z brodzenia pod prąd wody, obławiając odcinki 50 m długości. W przypadkach stwierdzania znacznych ilości ryb połowy powtarzano tak, by uzyskać 3-krotne obłowienia danego stanowiska. Złowione trocie, łososie, lipienie i głowacze zostały zmierzone. Wszystkie ryby po ich złowieniu i zmierzeniu wróciły z powrotem do rzeki.

Na tarliskach w rzece Słupi odłowiono narybek łososia atlantyckiego. Czyni to ze Słupi prawdopodobnie jedyną rzekę w Polsce, gdzie stwierdza się narybek tego skrajnie zagrożonego gatunku. Świadczy to o skutecznym tarle tych królewskich ryb w Słupi.