„Owady, owadziki, owadziska” - wernisaż wojewódzkiego konkursu ekologicznego

Data: 12-04-2017

           W Zespole Szkół Samorządowych w Kobylnicy odbył się wernisaż i wręczenie nagród dla uczestników wojewódzkiego konkursu ekologicznego „Owady, owadziki, owadziska”.  Konkurs został zorganizowany po raz czwarty z okazji Dnia Ziemi, adresowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych z województwa pomorskiego. Na konkurs wpłynęło 180 prac w trzech kategoriach: rzeźba, rysunek i wiersz.  Laureaci konkursu zostali nagrodzeni dyplomami i nagrodami rzeczowymi. Pracownicy Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” współpracowali z nauczycielami prowadzącymi konkurs w trakcie oceny prac oraz przygotowali  prezentację na temat roli owadów zapylających.

Nagrody książkowe dla laureatów zakupiono dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Prace konkursowe fot. A.Kasprzak
Grafika 2: „Owady, owadziki, owadziska” -  wernisaż wojewódzkiego  konkursu ekologicznego
Prace konkursowe fot. A.Kasprzak
Prace konkursowe fot. A.Kasprzak
Prace konkursowe fot. A.Kasprzak
Prace konkursowe fot. A.Kasprzak
Prace konkursowe fot. A.Kasprzak
Prace konkursowe fot. A.Kasprzak
fot. A.Kasprzak
Wręczanie nagród fot.A. Kasprzak