Pierwszy turnus ,,Warsztatów tarliskowych".

Data: 16-11-2012
Odzyskane przez wolontariuszy z PZW skłusowane trocie. grafika
Ślady ikry na brzegu Skotawy. grafika
Przy sztucznym tarlisku w Słupsku. grafika
Ekipa gotowa do pracy. grafika
Odłowy tarlaków na Skotawie. grafika
Pomiary przerzucanych ryb. grafika
Inwentaryzacja gniazd. grafika
Wyciągnięta z wody sieć kłusownicza. grafika

Dobiega końca pierwszy turnus ,,Warsztatów tarliskowych”, organizowanych od wielu lat w Parku Krajobrazowym ,,Dolina Słupi”. Uczestniczą w nim studenci Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz pracownicy Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. W trakcie warsztatów odbyły się liczne zajęcia teoretyczne związane z szeroko ujętą tematyką wodną. W terenie m.in. zinwentaryzowano gniazda tarłowe na rzece Skotawie, odławiano tarlaki, mierzono je i przerzucano na drugą stronę bariery hydrotechnicznej. Należy podkreślić, że Skotawa to najdłuższy prawobrzeżny dopływ Słupi, stanowiący najważniejsze w PKDS tarlisko dla troci i łososi. Niestety rzeka ta poddana jest ogromnej presji kłusowniczej, o czym świadczą m.in. wydeptane brzegi oraz widoczne w wielu miejscach ślady ikry. Najbardziej newralgiczny jej odcinek nieustannie, przez 24 godziny na dobę, pilnowany jest przez wolontariuszy z PZW w ramach corocznej akcji ,,Troć”. Działania te ograniczają w znacznym stopniu proceder kłusowniczy, umożliwiając rybom bezpieczne odbycie rozrodu. Również nasza obecność niewątpliwie odstraszała osoby zainteresowane nielegalnym pozyskaniem ryb. W dniu dzisiejszym przewidziane są badania telemetryczne węgorzy oraz inwentaryzacja gniazd na kolejnych ciekach w dorzeczu Słupi.