Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

SŁUPSK
"Słupia - rzeka wiedzy" wirtualna wędrówka po naszej ekspozycji

Zapraszamy do wędrówki wzdłuż  biegu rzeki Słupi

akcja informacyjna
WFOSiGW

     Miło nam poinformować, że Park Krajobrazowy ,,Dolina Słupi”, w uznaniu zasług wniesionych w rozwój i upowszechnianie wędkarstwa, otrzymał odznakę ,,Zasłużony dla Polskiego Związku Wędkarskiego”. Wyróżnienie odebrał kierownik Parku Marcin Miller z rąk prezesa Zarządu Głównego PZW Teodora Rudnika w dniu 01.07.2020 r.

      Odznaczenie to uważamy za docenienie naszego wkładu w ochronę ekosystemu rzeki Słupi i jej dopływów, a w szczególności ryb dwuśrodowiskowych. Liczymy na dalszą, owocną wspłpracę z ZO PZW w Słupsku, jak również innymi jednostkami, którym na sercu leży problematyka jakości wód i zamieszkujących je organizmów.