Podpisanie listu intencyjnego o współpracy w ramach projektu „Las Lubi Aktywność Społeczną"

Data: 21-02-2022

W piątek 18.02.2022 roku w siedzibie Nadleśnictwa Leśny Dwór podpisano list intencyjny ws. współpracy przy realizacji projektu edukacyjnego pn. „Las Lubi Aktywność Społeczną”.  Projekt otrzymał dofinasowanie z PGL LP Centrum Informacyjne Lasów Państwowych  w kwocie 26 800 zł. Głównym beneficjentem jest Nadleśnictwo Leśny Dwór, które realizuje projekt wraz z partnerami tj. Fundacją  „Sub ventum”, Parafią pw. Św. Jana Kantego  oraz Parkiem Krajobrazowym „Dolina Słupi”. Celem projektu jest edukacja przyrodniczo-leśna, propagowanie zdrowego stylu życia, , wspieranie inicjatyw społecznych, działalność charytatywna oraz  integracja lokalnej społeczności. W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące imprezy:  5.03.2022r. – „Bieg Kaziukowy”, 8.04.2022r. i 22.04.2022r. – „Maraton dla ziemi”, 11.06.2022r. – „Bieg na K2”, 16.09.2022r. – „Sprzątanie świata”, 24.09.2022r. – „Bieg przełajowy im. Tadeusza Kloskowskiego”, 10.12.2022r. – „Bieg Mikołajkowy z Komandorkiem”. Zapraszamy do czynnego udziału w powyższych imprezach.

Z-ca dyrektora PZPK Barbara Utracka-Minko udziela wywiadu dla lokalnej telewizji. fot. A.Kasprzak
Podpisanie listu intencyjnego fot. A.Kasprzak
Podpisanie listu intencyjnego fot. A.Kasprzak
Podpisanie listu intencyjnego fot. A.Kasprzak