Podsumowanie konkursu „Na mapie świata jest takie miejsce” pod hasłem „Moja Dolina Słupi ”

Data: 24-05-2017

Dobiega końca VI edycja konkursu plastyczno - literackiego organizowanego przez Park Krajobrazowy „Dolina Słupi”, Miejską Bibliotekę Publiczną  w Słupsku oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku. Celem konkursu jest poszerzanie wiedzy uczestników o zagadnienia związane z ochroną przyrody w najbliższym regionie, kształtowanie postaw proekologicznych, uwrażliwianie na problemy współczesnego świata oraz zachęcanie do inicjowania spotkań poświęconych ”Małej Ojczyźnie”.

Na tegoroczną edycję konkursu wpłynęło 60 prac, w trzech kategoriach wiekowych (szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie).  Uczestnicy pisali list o przyrodzie Doliny Słupi do wybranego przez siebie adresata. Tematem przewodnim konkursu była rzeka i jej przyroda, co wpisuje się w obchody ogłoszonego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Roku Wisły. Jury wyłoniło 25 finalistów konkursu, którzy spotkali się na  wernisażu pokonkursowym w dniu 24 maja 2017 o godz. 12.00 w „Bibliotece pod Platanami” (filia nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Podgórnej 1. Wszyscy finaliści konkursu zostali zaproszeni na warsztaty terenowe do gospodarstwa pszczelarskiego „Wędrowna barć” w Krzemienicy w dniu 8 czerwca 2017 roku. Wśród grupy 25 finalistów znalazło się 15 laureatów, którzy  zostali uhonorowani nagrodami rzeczowymi. Oto oni:

autor

opiekun

szkoła

miejsce

Szkoła średnia

 

 

 

Belt Krzysztof

Maria Perz

ZS Agrotechnicznych

II

Żerman Patrycja

Maria Perz

ZS Agrotechnicznych

III

Gimnazjum

 

 

 

Zofia Basarab

Aneta Merl

Gimn.nr 6 w Słupsku

I

Skurnóg Sandra

Agnieszka Kwiatkowska

Gimnazjum nr 4 w Słupsku

II

Kopania Bartosz

Żaneta Miąskowska-Dusza

Gimnazjum w Kobylnicy

III

Gołojuch Katarzyna

Jolanta Tomaszewska

Gimnazjum nr 4 w Słupsku

wyr.

Kinga Wolska

Nasfeter- Kiełpińska Edyta

Gimnazjum  w  Nożynie

wyr.

Szkoła Podstawowa

 

 

 

Skrzypczak Dominika

Bogumiła Murawiejko

SP 10 w Słupsku

I

Łuszkiewicz Hanna

Bogumiła Murawiejko

SP 10 w Słupsku

I

Zdrojewska Julia

Bożena Kawałko

SP 1 w Słupsku

I

Sochaczewska Katarzyna

Agata Kaczmarczyk-Suliga

SP Kobylnica

II

Dymianiuk Julia

Agata Kaczmarczyk-Suliga

SP Kobylnica

III

Wodziński Michał

Lucyna Zblewska

SP w Kwakowie

III

Sztabnik Malgorzata

Bogumiła Murawiejko

SP 10 w Słupsku

wyr.

Żabicka Zuzanna

 

SP 5 w Słupsku

wyr.

Konkurs dofinansowano  ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 8 czerwca 2017 spotkanie o 10.30 na Placu Zwycięstwa, wyjazd do Krzemienicy. Powrót ok.14.00.

Wernisaż konkursu "Na mapie świata jest takie miejsce"
Wernisaż konkursu "Na mapie świata jest takie miejsce"
Wernisaż konkursu "Na mapie świata jest takie miejsce"
Wernisaż konkursu "Na mapie świata jest takie miejsce"
Wernisaż konkursu "Na mapie świata jest takie miejsce"
Wernisaż konkursu "Na mapie świata jest takie miejsce"
Wernisaż konkursu "Na mapie świata jest takie miejsce"
Wernisaż konkursu "Na mapie świata jest takie miejsce"
Wernisaż konkursu "Na mapie świata jest takie miejsce"
Wernisaż konkursu "Na mapie świata jest takie miejsce"
Wernisaż konkursu "Na mapie świata jest takie miejsce"
Wernisaż konkursu "Na mapie świata jest takie miejsce"
Wernisaż konkursu "Na mapie świata jest takie miejsce"
Wernisaż konkursu "Na mapie świata jest takie miejsce"
Wernisaż konkursu "Na mapie świata jest takie miejsce"
Zdobywczynie I-szych miejsc
Prace konkursowe