Podsumowanie spaceru krajobrazowego

Data: 03-11-2023

,,Doceń lokalność" - to tegoroczne hasło DNIA KRAJOBRAZU, które promowaliśmy zwiedzając ścieżkę przyrodniczą w Gałąźni Małej. Pomimo kapryśnej pogody frekwencja dopisała, udział we wspólnym spacerze wzięło prawie 40 osób. W Gałąźni Małej przedstawialiśmy walory przyrodnicze, historyczne i kulturowe tego terenu, przeszliśmy ścieżkę przyrodniczą i zwiedziliśmy elektrownię wodną „Gąskowo” – największą z wybudowanych na Słupi. Szczególne wrażenie zrobiło zwiedzanie rezerwatu przyrody ,,Dolina Huczka", gdzie wśród lasów bukowych, grądów i łęgów podziwialiśmy niesamowite ukształtowanie terenu z głęboko wciętymi dolinami rzek oraz osadę średniowieczną. O atrakcjach historyczno-kulturowych ciekawie opowiadali pracownicy Muzeum Pomorza Środkowego – pani Ewa Mazur i pan Rafał Foltyn. W naszym spacerze uczestniczyli również zaprzyjaźnieni z nami pracownicy Słowińskiego Parku Narodowego.  Dziękujemy Wszystkim za obecność i zapraszamy na kolejne, wspólne spacerowanie.

                                                                                                                                                          Tekst: M.Miller

Zdjęcie przedstawia osoby oglądające wnętrze elektrowni fot. M. Miller
Uczestnicy spaceru w sali edukacyjnej elektrowni w Gałąźni Małej. fot. M. Miller
Trasa spaceru prowadziła przez malowniczą dolinę Huczka, którą pokonuje się przechodząc schodki, mostki  i podesty. Na zdjęciu jeden z mostków. fot. M. Miller
Na zakończenie spaceru zorganizowano ognisko na przystani dla wodników  fot. M. Miller