Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

SŁUPSK
Dni otwarte funduszy europejskich
WFOSiGW
akcja informacyjna

     Tegoroczne liczenie bocianów rozpoczęto 10 lipca 2018 roku. Na terenie PK „Dolina Słupi” skontrolowano 35 gniazd, z czego  21 było zajętych. Niestety sukcesy lęgowe  odnotowano tylko w 12 gniazdach, w których łącznie było 26 młodych. Tegoroczny  sukces lęgowy jest poniżej średniej parkowej, która wyniosła w ostatnim dziesięcioleciu  38 młodych. Pomimo słabego wyniku cieszy nas fakt, ­­iż od 2015 roku obserwujemy powolną tendencję wzrostową. Najliczniejsze rodzeństwa stanowiły 3 osobniki, takie wyniki odnotowano w gniazdach w Borzytuchomiu, Górkach, Kruszynie, Motarzynie i Wierszynie.

     Pierwsze bociany pojawiły się w Parku na początku  kwietnia, ostatnie przyleciały w połowie maja. Nasze boćki upodobały sobie gniazda zlokalizowane na słupach energetycznych, pojedynczych drzewach (np. w Niepoględziu), kominach przemysłowych (np.w Wierszynie) czy też na specjalnie przygotowanych platformach (np. w Darskowie).