Policzono bociany na terenie PK „Dolina Słupi”

Data: 27-07-2018

     Tegoroczne liczenie bocianów rozpoczęto 10 lipca 2018 roku. Na terenie PK „Dolina Słupi” skontrolowano 35 gniazd, z czego  21 było zajętych. Niestety sukcesy lęgowe  odnotowano tylko w 12 gniazdach, w których łącznie było 26 młodych. Tegoroczny  sukces lęgowy jest poniżej średniej parkowej, która wyniosła w ostatnim dziesięcioleciu  38 młodych. Pomimo słabego wyniku cieszy nas fakt, ­­iż od 2015 roku obserwujemy powolną tendencję wzrostową. Najliczniejsze rodzeństwa stanowiły 3 osobniki, takie wyniki odnotowano w gniazdach w Borzytuchomiu, Górkach, Kruszynie, Motarzynie i Wierszynie.

     Pierwsze bociany pojawiły się w Parku na początku  kwietnia, ostatnie przyleciały w połowie maja. Nasze boćki upodobały sobie gniazda zlokalizowane na słupach energetycznych, pojedynczych drzewach (np. w Niepoględziu), kominach przemysłowych (np.w Wierszynie) czy też na specjalnie przygotowanych platformach (np. w Darskowie). 

 

Wierszyno, tutaj bocianom spododał sie komin, fot.A.Kasprzak
Gniazdo z sukcesem lęgowym w Darskowie, na platformie przygotowanej przez mieszkańców, fot.A.Kasprzak
Niepogledzie, gniazdo bociana białego umiejscowione na wyschniętym świerku,  fot.A.Kasprzak
Troskliwy rodzic, fot.E.Ahmad
Wyczekiwany moment, fot.E.Ahmad
Komin w Wierszynie, fot.E.Ahmad
Oczekiwanie, fot.E.Ahmad