Pomiary przepływu rzeki Słupi

Data: 15-04-2015

W dniu 10 kwietnia  PK „Dolina Słupi” razem z Zakładem Ryb Wędrownych Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie przeprowadził pomiary przepływu rzeki Słupi.

Metoda pomiaru, którą stosowano - ADCP wykorzystuje efekt Dopplera, polegający na powstawaniu różnicy częstotliwości i długości fali wysyłanej przez źródło fali oraz zarejestrowanej przez poruszającego się względem źródła fali obserwatora.  

Pomiar przepływu tą metodą jest znacznie szybszy niż za pomocą młynka hydrometrycznego. Pozwala na uzyskanie wyników bez wchodzenia do rzeki, co zwiększa bezpieczeństwo wykonujących go osób. Kolejną zaletą tego urządzenia są dane gotowe do analizy, które otrzymujemy bezpośrednio po pomiarach.

Pomiary Słupi były prowadzone w kilku miejscach m.in.:  na przepławkach PZW, kanele młyńskim i przy kładkach w PKiW. Średni przepływ Słupi z badanych odcinków wyniósł 14m/s.

 

Grafika 1: Pomiary przepływu rzeki Słupi
Grafika 2: Pomiary przepływu rzeki Słupi