Poznali jeziora lobeliowe koło Soszycy.

Data: 27-03-2012
Na ścieżce grafika
Torfowisko przejściowe grafika
Tablica -widłaki  grafika
Grupa uczestnicząca w projekcie  grafika
Zapisywanie przebiegu trasy. grafika
Nad Jeziorem Modrym  grafika
Stanowisko widłaka jałowcowatego  grafika
Młodzi fotografowie. grafika
Jak idziemy? grafika

Konkurs organizowany przez Park i Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego jest jednocześnie projektem edukacyjnym w którym uczestniczy 35 uczniów słupskich gimnazjów.

Celem konkursu jest uwrażliwianie na piękno regionu i jego walory przyrodnicze. Uczniowie uczestnicząc w projekcie poznają i promują walory Parku. W ramach realizowanych wcześniej zadań został przeprowadzony wykład, gimnazjaliści mieli także okazję zapoznać się z literaturą w zakresie omawianego tematu. Teraz nadszedł czas na pracę w grupach i przygotowanie prezentacji , które zostaną przedstawione w czerwcu na sali PK „Dolina Słupi” . Warto dodać, że teren podlegający opracowaniu przez uczniów to projektowany rezerwat "Cztery Jeziora" ("Jeziora Soszyckie") oraz projektowany w ramach sieci Natura 2000 specjalny obszar ochrony  „ Jeziora lobeliowe koło Soszycy”