Prace na ,,Gogolewku”

Data: 28-08-2020

      W drugiej połowie sierpnia ruszyły prace koszenia w obrębie rezerwatu przyrody ,,Gogolewko”. Obiekt ten znajduje się w na terenie otuliny PKDS, w trwałym zarządzie Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych. Dla przypomnienia, jest to niezwykle cenne przyrodniczo torfowisko alkaliczne, stanowiące ostoję sporej liczby chronionych i zagrożonych gatunków roślin. Zabiegi z zakresu czynnej ochrony przyrody prowadzone są tutaj od ponad 15 lat. Późny termin koszenia ma zapewnić możliwość rozsiania się cennych gatunków roślin. Z uwagi na uwilgotnienie gruntu prace prowadzone są z dużą starannością, przy użyciu kos spalinowych. Powstała biomasa zostanie zebrana i wywieziona poza granice obiektu. 

 

Ręczne koszenie powierzchni torfowiska, fot. E. Ahmad.
Skoszona powierzchnia w obrębie ,,Gogolewka", fot. E. Ahmad.
Kwitnące czarcikęsy łąkowe na tle skoszonej powierzchni, fot. E. Ahmad.