Pracownicy PZPK szkolą się.

Data: 07-10-2014

      We wrześniu i październiku br. odbyły się dwa szkolenia mykologiczne. Jedno z nich zorganizowano w Parku Krajobrazowym  „Dolina Słupi” drugie odbyło się podczas VIII Zlotu Bio-forum w Czernicy w Zaborskim Parku Krajobrazowym.                                     Różnorodność  świata grzybów powoduje, iż jest duże zapotrzebowanie na wiedzę o tych organizmach. Okres jesieni   to czas kiedy pracownicy parków zapraszają  na grzybobrania, organizują wystawy grzybów, prelekcje, spotykają się z grupami zainteresowanymi tą tematyką.  Grzyby to świat barw, kształtów, zapachów.  Celem prowadzonej przez parki edukacji jest nie tylko umiejętność rozpoznawania gatunków jadalnych od trujących ale przede wszystkim pokazanie ogromnej roli grzybów w przyrodzie, zwrócenie uwagi na gatunki rzadkie i ginące.

  Szkolenia zostały dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Gdańsku.

 

Mini wystawa powarsztatowa w Czernicy.
Mini wystawa powarsztatowa w Czernicy
Oznaczanie gatunków.
Dokumentacja fotograficzna znaleziska.
Chropiatka cuchnąca Zaborski park Krajobarazowy.
Warsztaty w Dolinie Słupi.
Warsztaty w Dolinie Słupi.
Warsztaty w Dolinie Słupi.
Warsztaty w Dolinie Słupi.