Projekt planu ochrony PK „Dolina Słupi”

Data: 18-12-2020

W PK „Dolina Słupi” trwają prace związane z przygotowaniem projektu planu ochrony Parku, którego wykonawcą jest Klub Przyrodników z siedzibą w Świebodzinie przy współpracy Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska z siedzibą w Warszawie. Prace rozpoczęły się w 2020 roku, a zakończą się we wrześniu 2022 r. opracowaniem projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego ustanawiającej plan ochrony Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”.

Wszystkie bieżące informacje znajdą Państwo pod linkiem":

http://pomorskieparki.pl/planyochrony/opracowanie-projektu-planu-ochrony-parku-krajobrazowego-quotdolina-slupiquot/

Jednocześnie przypominamy, iż wszystkie zainteresowane osoby oraz podmioty  mogą składać uwagi, wnioski oraz zapytania, które należy kierować do Parku Krajobrazowego ,,Dolina Słupi", ul. J. Poniatowskiego 4a, 76-200 Słupsk, w formie pisemnej tradycyjną pocztą lub pocztą elektroniczną na adres pkds.planyochrony@pomorskieparki.pl

Uwagi i wnioski można składać do czasu zakończenia prac nad projektem planu ochrony na załączonym formularzu.

Pomnik przyrody ,,Smocze jajo", fot. E. Ahmad
Pomnik przyrody "Smocze jajo", fot. E. Ahmad