Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

SŁUPSK
"Słupia - rzeka wiedzy" wirtualna wędrówka po naszej ekspozycji

Zapraszamy do wędrówki wzdłuż  biegu rzeki Słupi

akcja informacyjna
WFOSiGW

   W PK „Dolina Słupi” trwają prace związane z przygotowaniem projektu planu ochrony Parku, którego wykonawcą jest Klub Przyrodników z siedzibą w Świebodzinie przy współpracy Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska z siedzibą w Warszawie. Prace rozpoczęły się w 2020 roku, a zakończą się we wrześniu 2022 r. opracowaniem projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego ustanawiającej plan ochrony Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”.

Wszystkie bieżące informacje znajdą Państwo pod linkiem":

http://pomorskieparki.pl/planyochrony/opracowanie-projektu-planu-ochrony-parku-krajobrazowego-quotdolina-slupiquot//

Jednocześnie przypominamy, iż wszystkie zainteresowane osoby oraz podmioty  mogą składać uwagi, wnioski oraz zapytania, które należy kierować do Parku Krajobrazowego ,,Dolina Słupi", ul. J. Poniatowskiego 4a, 76-200 Słupsk, w formie pisemnej tradycyjną pocztą lub pocztą elektroniczną na adres pkds.planyochrony@pomorskieparki.pl. 

Uwagi i wnioski można składać do czasu zakończenia prac nad projektem planu ochrony na załączonym formularzu .