Przygotowania do sezonu turystycznego w Dolinie Słupi.

Data: 07-05-2015
Oznakowanie trasy rowerowej. grafika
Pomost dla kajakarzy na Słupi. grafika
Stare ogrodzenie studni. grafika
Podest dla kajakarzy. grafika
Nowy mostek na ścieżce w Gałąźni. grafika
Niestety nasze tabliczki kierunkowe często są dewastowane. grafika
Nowe ogrodzenie studni. grafika

 Pracownicy Parku w miesiącach wczesnowiosennych dokonali inwentaryzacji infrastruktury turystycznej na naszych ścieżkach. Wybrano kilka elementów wymagających natychmiastowego remontu. Dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zakupiono materiały budowlane i we wlasnym zakresie naprawiono  m in. mostek przez Huczek na ścieżce w Gałąźni Małej. Uzupełniono brakujące tablice kierunkowe na ścieżkach pieszych i rowerowej.  Zabezpieczono studnię, miejscezimowania nietoperzy, przygotowano podest dla kajakarzy w Gałąźni Małej.