Rajd pieszy - „Tarlisko 2011- czyli z trocią nam po drodze”.

Data: 13-12-2011
Mieszkańcy Krepy włączyli się aktywnie w organizację imprezy. grafika
"Sztab główny" grafika
Na tarlisku. grafika
Przed startem. grafika
Konkurs rzutów szyszką do celu. grafika
Rozwiązujemy zadania. grafika
Wiele mówilismy o naszej dzialalności. grafika
Najmłodsi uczestnicy rajdu. grafika
Stołówka. grafika
Konkursy przy namiocie PK "Dolina Słupi" grafika


W sobotę10 grudnia 2011 roku w Krępie pojawiło się prawie 200 osób startujących w pierwszym rajdzie pieszym „Tarlisko 2011- czyli z trocią nam po drodze”. Na starcie stawiły się grupy dzieci i młodzieży z Ustki, Głobina, Redzikowa, Jezierzyc, Siemianic i Kobylnicy a także osoby indywidualne, grupa seniorów z Kusowa oraz studenci z AP w Słupsku.

Organizatorzy rajdu przygotowali dla uczestników wiele atrakcji zarówno na trasie rajdu jak i na mecie. Startujący wzięli udział w zabawie terenowej z elementami geocachingu. Zadaniem startujących grup było odnalezienie, zgodnie ze wskazówkami, ukrytych w terenie skrytek i odnotowanie swojej obecności w logbooku ( dziennik wpisów) oraz wykonanie określonych zadań. Oprócz sprawności w pokonaniu trasy uczestnicy musieli wykazać się wiedzą z zakresu ekologii, ochrony środowiska i wiedzy o pokonywanej trasie.

Najlepiej w grze terenowej wypadły drużyny z Redzikowa, Głobina i Ustki. Nagrodzono także uczestnika reprezentującego kategorię indywidualną.

Uczestnicy mieli okazję zobaczyć jak wyglądają gniazda tarłowe na rzece Glaźnej oraz porozmawiać z pracownikami PK ,,Dolina Słupi” o tym czym jest tarło, po co tworzy się sztuczne tarliska i jakie ryby zamieszkują nasze rzeki. Szczególną uwagę zwracaliśmy na problem kłusownictwa na wszystkich rzekach przymorskich. Dużą popularnością cieszył się konkurs z rozpoznawania gatunków ryb.

Na ogłoszony wcześniej konkurs nawiązujący do tematu ochrony ryb wędrownych zgłosiła się studentka pedagogiki, która przygotowała wiersz, kończący się słowami:

„… nie kupujcie od kłusoli, bo to rybki bardzo boli.”

Rajd zakończył się przy ognisku pieczeniem kiełbasek i konsumowaniem przepysznej grochówki. Najlepsi odebrali puchary i nagrody, a wszyscy dyplomy uczestnictwa.

Organizatorami imprezy byli:

Gminny Ośrodek Kultury w Głobinie

PZPK oddz. Park Krajobrazowy „Dolina Słupi”

Stowarzyszenie „Nasza Krępa”

Nadleśnictwo Leśny Dwór

Starostwo Powiatowe w Słupsku

Stowarzyszenie Proekologiczne Słupia

Wsparcia w organizacji udzieliło także Partnerstwo Dorzecze Słupi, szczególne podziękowania należą się mieszkańcom Krępy, którzy wspomogli organizację imprezy.