Rozpoczęto odłowy narybkowe.

Data: 05-09-2012
Rozpoczęto odłowy narybkowe. grafika
Rozpoczęto odłowy narybkowe. grafika
Rozpoczęto odłowy narybkowe. grafika
Rozpoczęto odłowy narybkowe. grafika
Rozpoczęto odłowy narybkowe. grafika
Rozpoczęto odłowy narybkowe. grafika
Rozpoczęto odłowy narybkowe. grafika
Rozpoczęto odłowy narybkowe. grafika

Na zinwentaryzowanych jesienią ubiegłego roku tarliskach troci wędrownej, przeprowadza się elektropołowy. Celem tego zabiegu jest stwierdzenie skuteczności ubiegłorocznego tarła. Akcja ta prowadzona jest od kilku lat. Odłowiony narybek jest liczony, mierzony i wraca do rzeki. We wrześniu ryby będą odławiane m. in. w rzekach: Gnilnej, Basienicy, Kamieniec, Glaźnej, Kwaczej, Żelkowej Strudze, Żelkowej Wodzie, Kamiennej, Skotawie oraz w samej Słupi. Badania te mają na celu ustalenie jaka jest rzeczywista przeżywalność ikry i narybku na danych tarliskach. Dzięki nim możemy dokonać klasyfikacji wiekowej ryb, tempa ich wzrostu oraz ustalić skład gatunkowy ichtiofauny bytującej w rejonach tarlisk. Badania przeprowadzane są przez pracowników Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” we współpracy z Pracownią Ryb Wędrownych IRŚ Gdańsk, gdzie przekazywane są wszystkie uzyskane dane.

W związku z wybudowaniem na rzece Skotawie w Dębnicy Kaszubskiej i Starniczkach wysoko-skutecznych przepławek, rozpoczniemy także przerzucanie tarlaków powyżej elektrowni wodnej w Skarszewie Dolnym, której ryby nie mogą sforsować. Akcja ta prowadzona jest w celu monitorowania ich wędrówek (oceny skuteczności nowo wybudowanych przepławek) oraz zachowania gatunku w niedostępnym dla  nich do tej pory odcinku rzeki.

Planuje się także oznakowanie znaczkami radiotelemetrycznymi kilkunastu przerzuconych powyżej elektrowni ryb, działanie to powinno umożliwić zlokalizowanie nowych tarlisk na rzece Skotawie oraz ocenę skali kłusownictwa w tej rzece.