„Rzeczna Kraina”

Data: 05-08-2011
Narodziny Słupi 30.06.2011. grafika
 Nad brzegami rzeki 07.07.2011. grafika
 Wodny świat 14.07.2011. grafika
Wycieczka do Gałąźni Małej 29.07.2011. grafika
Mierzenie obwodu pnia drzewa na wysokości 130 cm. grafika
Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku - Oddział dla Dzieci i Młodzieży przy współpracy z Parkiem Krajobrazowym „Dolina Słupi” przygotowała dla dzieci cykl zajęć pod hasłem „Rzeczna Kraina”. Zajęcia odbywały się w każdy czwartek lipca. Nasze miasto i najbliższa okolica jest nierozerwalnie związana ze Słupią. Poprzez różne formy zajęć począwszy od opowiadania, poprzez pokazy multimedialne, zajęcia plastyczne, filmy, prelekcje popularnonaukowe uświadamiano dzieciom przyrodniczą i kulturotwórczą rolę rzeki. Prócz tego organizatorom zależało też na budzeniu tożsamości regionalnej młodego pokolenia. W trakcie zajęć powstały wiersze o Słupi oraz plastyczne formy obrazujące naszą rzekę i jej otoczenie.

   Dnia 21 lipca wspólnie z Parkiem Krajobrazowym Oddział przygotował imprezę „Święto Wody”. W dalszej kolejności uczestnicy zajęć wybrali się do Centrum Edukacji Ekologicznej Wodociągów. Na miejscu została przygotowana dla nich sesja edukacyjna o wodzie i roli oczyszczalni. Dzieci miały także możliwość obejrzenia terenu oczyszczalni.

   Lipcowe spotkania zakończył wyjazd na wycieczkę do Gałąźni Małej. Pomimo niedopisującej pogody uczestnicy wycieczki poznali część walorów przyrodniczych okolicy. Dzieci m. in. dowiedziały się o niektórych formach ochrony przyrody i jakie są między nimi różnice. Zainteresowanie wzbudziły pomnikowe dęby. Obwód jednego z nich mierzono na wysokości 130 cm od ziemi, po czym wnioskowano czy zasługuje na objęcie ochroną w formie pomnika przyrody, mając do dyspozycji funkcjonujące progowe wymiary drzew pomnikowych. Ponadto dzieci zobaczyły jak wygląda silnie zmieniona rzeka i dlaczego ryby wędrowne nie lubią elektrowni wodnych.

   Na sam koniec, dzięki uprzejmości pana Henryka Niezgody, Dyrektora spółki „Energa Hydro”, nieodpłatnie zwiedzono budynek elektrowni.