Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

 • Witamy na oficjalnej stronie Parku Krajobrazowego "Dolina Słupi" ***
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

SŁUPSK
WFOSiGW
akcja informacyjna

W dniach 17-18 sierpnia pracownicy i studenci Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, dr Daniel Gebler, mgr Joanna Chmist oraz Anna Kaźmierczak, prowadzili badania na rzekach zlokalizowanych Parku Krajobrazowym Dolina Słupi. Badania realizowane były we współpracy z pracownikami Parku i objęły rzeki: Kwaczę, Żelkową Wodę, Kamienną oraz zlokalizowane w otulinie Parku: Warblewską Strugę i Glaźną. Rzeki te charakteryzują się licznym występowaniem włosieniczników, czyli roślin wodnych będących botanicznym wskaźnikiem siedliska chronionego w ramach sieci Natura 2000.

Prace są pierwszym etapem realizowanego pod kierunkiem Prof. Krzysztofa Szoszkiewicza projektu badawczego pt. Ekologiczne uwarunkowania rozwoju włosieniczników w wodach płynących w Polsce jako podstawa skutecznej ochrony i zastosowania w bioindykacji rzek, który finansowany jest z Narodowego Centrum Nauki. Celem projektu jest ocena wpływu różnych czynników ekologicznych na rozwój gatunków włosieniczników występujących w wodach płynących Polski, w tym rzekach znajdujących się na terenie Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych. Wyniki powyższego projektu umożliwią ocenę wymagań siedliskowych włosieniczników, co może zapewnić lepszą ochronę bierną i czynną tych cennych roślin wodnych oraz rzek, w których występują.

 Joanna Chmist