Rzeki dorzecza Słupi pod ,,lupą" naukowców

Data: 29-08-2017

W dniach 17-18 sierpnia pracownicy i studenci Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, dr Daniel Gebler, mgr Joanna Chmist oraz Anna Kaźmierczak, prowadzili badania na rzekach zlokalizowanych Parku Krajobrazowym Dolina Słupi. Badania realizowane były we współpracy z pracownikami Parku i objęły rzeki: Kwaczę, Żelkową Wodę, Kamienną oraz zlokalizowane w otulinie Parku: Warblewską Strugę i Glaźną. Rzeki te charakteryzują się licznym występowaniem włosieniczników, czyli roślin wodnych będących botanicznym wskaźnikiem siedliska chronionego w ramach sieci Natura 2000.

Prace są pierwszym etapem realizowanego pod kierunkiem Prof. Krzysztofa Szoszkiewicza projektu badawczego pt. Ekologiczne uwarunkowania rozwoju włosieniczników w wodach płynących w Polsce jako podstawa skutecznej ochrony i zastosowania w bioindykacji rzek, który finansowany jest z Narodowego Centrum Nauki. Celem projektu jest ocena wpływu różnych czynników ekologicznych na rozwój gatunków włosieniczników występujących w wodach płynących Polski, w tym rzekach znajdujących się na terenie Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych. Wyniki powyższego projektu umożliwią ocenę wymagań siedliskowych włosieniczników, co może zapewnić lepszą ochronę bierną i czynną tych cennych roślin wodnych oraz rzek, w których występują.

 Joanna Chmist

Badania na rzece Kwaczy fot.A.Kasprzak
Pędy włosieniczników w korycie rzeki fot.A.Kasprzak
Badania na rzece Kwaczy fot.A.Kasprzak
Badania na rzece Kwaczy fot.A.Kasprzak
Badania na rzece Kwaczy fot.A.Kasprzak
Płat rzęśli fot.A.Kasprzak
Badania na rzece Kwaczy fot.A.Kasprzak
Badania na rzece Kwaczy fot.A.Kasprzak
Badania na rzece Kwaczy fot.A.Kasprzak
Badania na rzece Kwaczy fot.A.Kasprzak
Badania na rzece Kwaczy fot.D.Gebler