Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

SŁUPSK
"Słupia - rzeka wiedzy" wirtualna wędrówka po naszej ekspozycji

Zapraszamy do wędrówki wzdłuż  biegu rzeki Słupi

akcja informacyjna
WFOSiGW

Elektrownia Wodna w Skarszewie Dolnym wykorzystująca wody rzeki Skotawy została wyłączona z pracy na cały październik. To efekt porozumienia zawartego między Zarządem Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Słupsku, który jest użytkownikiem rybackim rzeki Skotawy a Spółką Energa OZE, która do końca 2020 roku miała wykonać przepławkę umożliwiającą łososiom atlantyckim i trociom wędrownym pokonanie barier hydrotechnicznych przy elektrowni i wędrówkę w górę Skotawy na tarło. Na rzece tej funkcjonują obecnie największe w dorzeczu Słupi tarliska troci wędrownych. Niestety przepławki nie wykonano, wobec czego konieczne było rozpiętrzenie jazu w celu przepuszczenia ryb wędrujących w górę rzeki. Ze strony Energii uzyskano też zapewnienie, że skuteczna przepławka zostanie wykonana do września 2022 roku. Okazuje się, że możliwa jest współpraca i godzenie ochrony przyrody z interesem ekonomicznym.