Skrzynki rozrodcze dla nietoperzy.

Data: 02-04-2013

W miesiącu marcu na terenie Parku Krajobrazowego ,,Dolina Słupi” rozwieszano skrzynki rozrodcze dla nietoperzy. Jest to kolejne działanie wykonywane w ramach czynnej ochrony tej cennej grupy zwierząt. Łącznie rozwieszono 24 skrzynki trocinostyrobetonowe (małe i duże). Ten rodzaj montowany jest na terenie PKDS stosunkowo od niedawna, dopiero od dwóch lat. Dodatkowo rokrocznie wymieniane są skrzynki, które uległy uszkodzeniu, głównie na skutek penetracji przez dzięcioły. Łącznie wymieniono 30 skrzynek typu Stratmann, 3 typu Issel i 3 typ angielski.

Zapewniane przez pracowników Parku sztuczne miejsca rozrodu są bardzo chętnie zajmowane przez nietoperze, o czym świadczą wyniki ich letniej kontroli. Jak dotąd w skrzynkach stwierdzono obecność 6 gatunków, takich jak: karlik malutki, karlik większy, karlik drobny, gacek brunatny, borowiec wielki i nocek łydkowłosy (1 stwierdzenie). Pod względem liczebności przeważają  karliki i gacki, rzadziej trafiają się borowce wielkie.

 

Rozwieszanie skrzynki trocinostyrobetonowej.
Nowa i stara skrzynka typu Stratmann.
Skrzynka uszkodzona przez dzięcioła.
Nowa skrzynka trocinostyrobetonowa duża.
Rozwieszanie skrzynki trocinostyrobetonowej.
Dzieło dzięcioła.