„Słupia - rzeka wiedzy” nowa sala edukacyjna w Słupsku

Data: 11-03-2019

 Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych realizuje  projekt „Edukacja dla przyrody” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: 11. Środowisko, działanie: 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej, w partnerstwie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

             Jednym z elementów tego projektu było utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej „Słupia - rzeka wiedzy”, którego uroczyste otwarcie nastąpiło 11 marca 2019 roku. Będzie ono funkcjonowało w budynku przy ul. Poniatowskiego 4 a w Słupsku, w którym znajduje się siedziba Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych oraz Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”. Na potrzeby centrum zostały zaadoptowane pomieszczenia na parterze budynku: hol, sala wystawowa  oraz sala projekcyjna, ćwiczeniowa i zaplecze. Prace związane z projektowaniem przestrzeni, pracami budowlanymi trwały  do końca 2017 roku, natomiast rok 2018 poświęcony był pracom związanym z tworzeniem wystawy.

            Na terenie miasta Słupska i w najbliższej okolicy nie ma żadnej wystawy przyrodniczej, zatem nasza propozycja zapełni lukę w tym zakresie i będzie niewątpliwie   atrakcją zarówno dla mieszkańców jak i turystów licznie odwiedzających nasze miasto.  Dzięki nowej placówce edukacyjnej, miasto, którego nazwa pochodzi od nazwy rzeki Słupi, będzie w jeszcze  większym stopniu wykorzystywać –  zarówno te istniejące od wieków, jak i wypracowane w ostatnich dziesięcioleciach – walory i treści  przyrodnicze. Wizerunek miasta zyska bardzo na jeszcze wyraźniejszym  wyeksponowaniu bogactwa przyrodniczego doliny rzeki Słupi oraz programu edukacji ekologicznej prowadzonej przez pracowników Parku. Aby jednak programy edukacyjne oparte na bogactwie lokalnej przyrody przynosiły oczekiwanie efekty, konieczna jest ciągła  dbałość o uatrakcyjnianie oferty, w tym środków dydaktycznych. Skuteczna edukacja ekologiczna w nowej przestrzeni będzie miała wymiar nowoczesny i interaktywny, a kompleksowe oddziaływania dydaktyczno-wychowawcze  będą uwzględniać w swoich treściach wpływ działalności człowieka na środowisko oraz wynikające z tego konsekwencje.

Głównym reprezentacyjnym miejscem w centrum jest hol oraz sala wystawowa gdzie prezentowane są dioramy przedstawiające typowe siedliska związane z rzeką i jej doliną. Sam układ poszczególnych stanowisk nawiązuje do meandrującej rzeki, a tym samym sprawia, że zwiedzający ma odnosić wrażenie przemieszczania się doliną rzeczną. Za każdym meandrem czeka niespodzianka. Wśród dioram rozmieszczono stanowiska edukacyjne zarówno manualne jak i interaktywne, których zadaniem z jednej strony jest uzupełnienie wiedzy, z drugiej poprzez zabawę mają prowadzić do zgłębienia problemu. Uzupełnieniem całości wystawy są dwa duże akwaria, w których zaprezentowana jest ichtiofauna naszych rzek i jezior a także gatunki inwazyjne zagrażające naszej rodzimej przyrodzie. Wykonawcą wystawy jest firma Immerssive Space Projekt, która od 20 lat specjalizuje się kreowaniu przestrzeni wystawowych i muzealnych.

Większa powierzchnia obiektu w porównaniu z poprzednią siedzibą pozwoli nam na organizowanie wystaw czasowych  związanych z realizowanymi zadaniami z czynnej ochrony przyrody czy sezonowością w przyrodzie. W ten sposób będziemy zdobywali zaufanie i akceptację społeczną do wszelakich podejmowanych działań, które niejednokrotnie bywają kontrowersyjne w odbiorze społecznym.

      Ponadto planujemy rozszerzyć ofertę edukacyjną kierowaną do mieszkańców i turystów, realizowaną podczas otwartych akcji edukacyjnych takich jak; Słupska Noc Nietoperzowa, Wystawa Grzybów, Warsztaty tarliskowe czy dni otwarte w parku. Planujemy także przeprowadzenie dużych akcji edukacyjnych poświęconych gatunkom inwazyjnym, ochronie bioróżnorodności naszego regionu. Dzięki większym salom edukacyjnym  będziemy w stanie przyjąć wszystkich chętnych i wystąpić z ofertą do kolejnych jednostek i osób zgłaszających do tej pory chęć współpracy. Dodatkowo zaproponujemy stowarzyszeniom i instytucjom zajmującym się promocją regionu możliwość zaprezentowania swojej działalności związanej z szeroko pojętą tematyką regionalną. Deklaracje takiej współpracy zostały już wcześniej omówione, nadszedł czas na realizację dobrych pomysłów.

Indywidualnych zwiedzających zapraszamy w dniach 6-7 kwietnia 2019 roku w godzinach 10.00-14.00. Dla grup obowiązują zapisy.

Anna Kasprzak

st. spec. ds. edukacji ekologicznej

PK „Dolina Słupi"

"Słupia - rzeka wiedzy" fot. A.Kasprzak
Wystawę zwiedził  Marszałek Województwa M.Struk fot.E.Ahmad
Dyrektor PZPK Bożena Sikora witała gości i prezentowała projekt "Edukacja dla przyrody" fot.E.Ahmad
Wywiadu udziela kierownik PK "Dolina Słupi" Marcin Miller fot.E.Ahmad
Element zaskoczenia przed zwiedzaniem wystawy fot.E.Ahmad
Otwarcie Centrum Edukacji Ekologicznej "Słupia- rzeka wiedzy" fot.E.Ahmad
Otwarcie Centrum Edukacji Ekologicznej "Słupia- rzeka wiedzy" fot.E.Ahmad
O roli edukacji mówiła p. I.Pabiś-Beszczyńska  z WFOŚiGW w Gdańsku fot.E.Ahmad
Otwarcie Centrum Edukacji Ekologicznej "Słupia- rzeka wiedzy" fot.E.Ahmad
Otwarcie Centrum Edukacji Ekologicznej "Słupia- rzeka wiedzy" fot.E.Ahmad
Otwarcie Centrum Edukacji Ekologicznej "Słupia- rzeka wiedzy" fot.E.Ahmad
Otwarcie Centrum Edukacji Ekologicznej "Słupia- rzeka wiedzy" fot.E.Ahmad
Otwarcie Centrum Edukacji Ekologicznej "Słupia- rzeka wiedzy" fot.E.Ahmad
Otwarcie Centrum Edukacji Ekologicznej "Słupia- rzeka wiedzy" fot.E.Ahmad