Słupia w roli głównej - dni otwarte w PK "Dolina Słupi"

Data: 09-04-2019

Jak podejść żurawia? Czy łatwo jest sfotografować karmienie młodych? … takie i wiele innych pytań padło podczas spotkania z Marcinem Ogrodzkim autorem wystawy fotograficznej  pn. „Wędrówka ku dorosłości”. Sam autor pojawił się na  spotkaniu zamaskowany czym spowodował burzę oklasków.  Wystawa prezentowała  rok z życia żurawi począwszy od przylotów, tańca godowego, wysiadywania jaj, opiekowania się potomstwem, aż do usamodzielnienia młodych.

Wystawa i spotkanie z jej autorem było częścią zaplanowanych dni otwartych w Centrum Edukacji Ekologicznej „Słupia - rzeka wiedzy”. Przez dwa dni tj. 6 i 7 kwietnia 2019 roku kilkaset osób odwiedziło wystawę i spotkało się z pracownikami, oglądając wystawę, rozmawiając zarówno o walorach parku jak i problemach z którymi spotykamy się w swojej pracy.

Centrum Edukacji Ekologicznej „Słupia – rzeka wiedzy” jest elementem  projektu „Edukacja dla przyrody” zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w partnerstwie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Dni otwarte fot. Archiwum parku
Dni otwarte fot. Archiwum parku
Dni otwarte fot. Archiwum parku
Dni otwarte - spotkanie z Marcinem Ogrodzkim fot. Archiwum parku
Dni otwarte fot. Archiwum parku
Dni otwarte fot. Archiwum parku
Dni otwarte fot. Archiwum parku
Dni otwarte fot. Archiwum parku
Dni otwarte fot. Archiwum parku
Dni otwarte fot. Archiwum parku
Dni otwarte fot. Archiwum parku