Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

SŁUPSK
akcja informacyjna
WFOSiGW

Jak podejść żurawia? Czy łatwo jest sfotografować karmienie młodych? … takie i wiele innych pytań padło podczas spotkania z Marcinem Ogrodzkim autorem wystawy fotograficznej  pn. „Wędrówka ku dorosłości”. Sam autor pojawił się na  spotkaniu zamaskowany czym spowodował burzę oklasków.  Wystawa prezentowała  rok z życia żurawi począwszy od przylotów, tańca godowego, wysiadywania jaj, opiekowania się potomstwem, aż do usamodzielnienia młodych.

Wystawa i spotkanie z jej autorem było częścią zaplanowanych dni otwartych w Centrum Edukacji Ekologicznej „Słupia - rzeka wiedzy”. Przez dwa dni tj. 6 i 7 kwietnia 2019 roku kilkaset osób odwiedziło wystawę i spotkało się z pracownikami, oglądając wystawę, rozmawiając zarówno o walorach parku jak i problemach z którymi spotykamy się w swojej pracy.

Centrum Edukacji Ekologicznej „Słupia – rzeka wiedzy” jest elementem  projektu „Edukacja dla przyrody” zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w partnerstwie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.