Spacer krajobrazowy po Słupsku

Data: 23-10-2018

Pracownicy PK „Dolina Słupi” i ZO Polskiego Związku Wędkarskiego zaprosili mieszkańców Słupska  i regionu do udziału w spacerze krajobrazowym. W siedzibie Parku Krajobrazowego ,,Dolina Słupi”, zainteresowani mogli zwiedzić wystawę zdjęć pt. „Zdążyć przed wschodem Słońca” ze zbiorów Wojciecha Chrząstowskiego oraz kolekcję odznak i proporczyków turystycznych ze zbiorów Pana Stanisława Lubiaka. Przy  Stawku Łabędzim pracownicy parku prezentowali gatunki ryb i raków zamieszkujących  dorzecze Słupi. W centrum miasta, na Kanale Młyńskim gdzie kilkanaście lat temu utworzono jedno z pierwszych w Polsce sztucznych tarlisk dla ryb łososiowatych, głównymi bohaterami były dwa   najcenniejsze gatunki dwuśrodowiskowe troć wędrowna i łosoś atlantycki.  Omawiano  ich cykl rozwojowy oraz ciekawostki związane z naturalnym tarłem. W tym samym  miejscu znajdowało się także stanowisko z makrofitami rzecznymi i informacjami o siedlisku rzeki włosienicznikowej. Na zakończenie spaceru uczestnicy mieli okazję odwiedzić przepławkę dla ryb łososiowatych w Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku, gdzie poruszono tematy związane z koniecznością udrażniania korytarzy ekologicznych oraz problemami związanymi głównie z zabudową doliny rzecznej. Ponadto każdy miał okazję zobaczyć skaner i kamerę rejestrującą przepływające ryby.

Działania PK "Dolina Słupi" w zakresie czynnej ochrony i edukacji dofinansowywane są z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Stanowisko - rzeka włosienicznikowa fot.A.Kasprzak
Przy sztucznym tarlisku fot.A.Paluch
Przy sztucznym tarlisku fot.B.Rożek
Przy Stawku Łabędzim fot.B.Rożek
Przy Stawku Łabędzim fot.B.Rożek
Autorzy wystaw w siedzibie PK "Dolina Słupi" fot.E.Mościńska
Autorzy wystaw w siedzibie PK "Dolina Słupi" fot.E.Mościńska