Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

SŁUPSK
Rusza krajobrazowy konkurs fotograficzny „Pomorskie w kadrze”
akcja informacyjna
WFOSiGW
Pomorskie krEUje konkurs dla szkół średnich

15.09.2020 spacerem po mieście, pt. Słupskie mokradła, zakończyliśmy wakacyjny cotygodniowy cykl spotkań z przewodnikiem.

Pomysłodawcą i organizatorem spacerów jest Centrum Informacji Turystycznej w Słupsku z Kierowniczką Monika Gębczyńską na czele. Już drugi rok  PK „Dolina Słupi” jest współgospodarzem  jednego ze spotkań. Tym razem zaproponowaliśmy trasę śladem dawnych i obecnych mokradeł Słupska. Kierownik Parku Marcin Miller przypomniał o wielkim Quebbe czyli mokradle zasypanym na potrzeby zwiększenia powierzchni handlowej dla miasta (obecny Plac Zwycięstwa), przeszliśmy „suchą nogą”  po dawnych odnogach Słupi. Zajrzeliśmy do miejsc gdzie widać wysięki źródlisk cały czas zasilające naszą rzekę, zatrzymaliśmy się nad stawami będącymi kiedyś starym korytem. Wycieczka nad rzekę nie mogła się odbyć bez odwiedzenia przepławki dla ryb i krótkiego spaceru wzdłuż nadrzecznego łęgu.

Po ponad 2 godzinnej wędrówce rozstaliśmy się przy moście Czołgowym z przyrzeczeniem spotkania na kolejnych spacerach.