Spotkania i zajęcia z pracownikami PK "Dolina Słupi" w czasie epidemii

Data: 31-08-2020

W związku z zagrożeniem wystąpienia na terenie województwa pomorskiego zachorowań na COVID-19,  informujemy, że  od dnia 16.06.2020, wszystkie zajęcia i spotkania edukacyjne mogą odbywać się zgodnie z regulaminem zamieszczonym w załączniku. 

 

Instytucje i osoby zainteresowane skorzystaniem z zajęć w Centrum Edukacji Ekologicznej "Słupia - rzeka wiedzy" proszone są  o kontakt z Anną Mariolą Kasprzak starszym specjalistą ds.edukacji ekologicznej  a.kasprzak@pomorskieparki.pl lub pkds@pomorskieparki.pl, tel. 727 660 069

Zajęcia prowadzone są nieodpłatnie.

Wymagana jest zgoda rodziców/ opiekunów prawnych na udział w zajęciach z podpisem i datą.

Dotyk, jeden ze zmysłów szczególnie przydatny w poznawaniu przyrody fot.A.Kasprzak