Światowy Dzień Mokradeł – 2 lutego 2023 r.

Zapraszamy do wspólnego świętowania w PK ,,Dolina Słupi"

Data: 25-01-2023

Dzień świętowany od 1997 r., w rocznicę podpisania Konwencji Ramsarskiej o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego, zawartej w Ramsarze 2.02.1971 r.

Tegoroczne obchody Światowego Dnia Mokradeł odbywają się pod hasłem ,,Już czas na przywrócenie mokradeł”. Z tej okazji Park Krajobrazowy ,,Dolina Słupi” w dniu 02.02 br. zaprasza do swojej siedziby (ul. Poniatowskiego 4a, 76-200 Słupsk) do wspólnego świętowania.

Będzie można, m.in. zaznajomić się z treścią wystawy poświęconej jednemu z rodzajów mokradeł – jeziorom, wysłuchać wykładu na temat kolejnego rodzaju – torfowisk, czy dowiedzieć się jakie działania zrealizowaliśmy w celu ochrony tych bezcennych ekosystemów.

Los mokradeł w dużej mierze leży w rękach każdego z nas. Mokradła giną w zastraszająco szybkim tempie, stąd nasz APEL – ratujmy mokradła wokół nas! Bo przecież każdy może posprzątać pobliskie mokradło, nie pozostawać biernym, gdy jest ono w jakiś sposób niszczone, czy postulować o objęcie ochroną, np. w formie użytku ekologicznego.  

Program obchodów Światowego Dnia Mokradeł w PK „Dolina Słupi”:

- wystawa „Jeziora pomorskie ostoją bioróżnorodności”  – dostępna na zewnątrz budynku od strony ul. Poniatowskiego.

- wystawa przyrodnicza „Słupia – rzeka wiedzy” – dostępna w Centrum Edukacji Ekologicznej w siedzibie Parku, w godzinach 10.00 -17.00 (w dniu 2.02.2023).

- wykłady 15.00 - 17.00  - „Zrealizowane projekty ochrony mokradeł w PK „Dolina Słupi ”, „Różnorodność, znaczenie i ochrona torfowisk”,  prowadzone przez pracowników Parku.

Grupy szkolne, które chciałyby w tym dniu odwiedzić Park proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny tel. 727 660 069.

Zachęcamy do korzystania z    materiałów promocyjnych przygotowanych przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.

Tekst: E. Ahmad, A.Kasprzak

Plakat z okazji Światowego Dnia Mokradeł
Światowy Dzien Mokradeł.
Grafika 3: Światowy Dzień Mokradeł – 2 lutego 2023 r.
Grafika 4: Światowy Dzień Mokradeł – 2 lutego 2023 r.
Grafika 5: Światowy Dzień Mokradeł – 2 lutego 2023 r.
Grafika 6: Światowy Dzień Mokradeł – 2 lutego 2023 r.