Szkolenie dla nauczycieli.

Data: 30-04-2015

Współpraca PK "Dolina Słupi" z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli trwa od kilku lat. W jej ramach organizujemy spotkania dla nauczycieli przyrody, biologii i innych  zainteresowanych. W związku z realiazją przez nas projektu "Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowch"  zaproponowalismy temat szkolenia "Rak szlachetny- poznaj by ocalić" . Nauczyciele otrzymali materialy edyukacyjne - foldery oraz uczestniczyli w wykladzie. Główny nacisk spotkania kładliśmy na umiejętność rozpoznawania gatunków raków występujących na Pomorzu.

Grafika 1: Szkolenie dla nauczycieli.
Grafika 2: Szkolenie dla nauczycieli.
Grafika 3: Szkolenie dla nauczycieli.