Szkolenie dla Policji

Data: 09-04-2015

     W dniu 8 kwietnia br. na sali wystawowej PKDS odbyło się szkolenie dla Policji poświęcone biologii i ochronie łososia atlantyckiego i troci wędrownej w dorzeczu Słupi. W szkoleniu uczestniczyli dzielnicowi, kierownicy Posterunków Policji  i osoby odpowiedzialne za organizację służby. Wykłady prowadził kierownik PKDS Marcin Miller, ich tematem były problemy ochrony cennych ryb łososiowatych występujących w pomorskich rzekach. Skoncentrowano się na biologii, znaczeniu i ochronie anadromicznych salmonidów. W trakcie szkolenia rozdano materiały promocyjne szkoleniowe, które mają być wykorzystane podczas zajęć policjantów z młodzieżą szkolną. 

Grafika 1: Szkolenie dla Policji
Grafika 2: Szkolenie dla Policji