Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

  • Witamy na oficjalnej stronie Parku Krajobrazowego "Dolina Słupi"
  • Park Krajobrazowy Dolina Słupi - 8 lutego 2020 zapraszamy na wędrówkę z Głosem Pomorza w plener
    Park Krajobrazowy Dolina Słupi - 8 lutego 2020 zapraszamy na wędrówkę z Głosem Pomorza w plener
  • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
    Park Krajobrazowy Dolina Słupi

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

SŁUPSK
akcja informacyjna
WFOSiGW

       W dniu 24 września br., w siedzibie Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, miało miejsce szkolenie poświęcone diagnostyce drzew, adresowane głównie do pracowników PZPK. Poprowadzili je doświadczeni arboryści - Jerzy Stolarczyk oraz Jakub Józefczuk. Po krótkim wprowadzeniu teoretycznym odbyła się część praktyczna w obrębie zarządzanego przez nas terenu zieleni. Uczestnicy szkolenia zostali podzieleni na grupy, w których dokonywali oceny stanu zdrowotnego oraz statyki wybranych egzemplarzy drzew, a następnie formułowali zalecenia ochronne. Zademonstrowane zostało także badanie wnętrza pnia przy użyciu tomografu sonicznego i rezystografu. W celu sprawdzenia stabilności wytypowanego drzewa arboryści wykonali test obciążeniowy.

Szkolenie sfinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.