Szkolenie z diagnostyki drzew

Data: 30-09-2019

       W dniu 24 września br., w siedzibie Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, miało miejsce szkolenie poświęcone diagnostyce drzew, adresowane głównie do pracowników PZPK. Poprowadzili je doświadczeni arboryści - Jerzy Stolarczyk oraz Jakub Józefczuk. Po krótkim wprowadzeniu teoretycznym odbyła się część praktyczna w obrębie zarządzanego przez nas terenu zieleni. Uczestnicy szkolenia zostali podzieleni na grupy, w których dokonywali oceny stanu zdrowotnego oraz statyki wybranych egzemplarzy drzew, a następnie formułowali zalecenia ochronne. Zademonstrowane zostało także badanie wnętrza pnia przy użyciu tomografu sonicznego i rezystografu. W celu sprawdzenia stabilności wytypowanego drzewa arboryści wykonali test obciążeniowy.

Szkolenie sfinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Wykład na temat sposobów poprawy bezpieczeństwa w otoczeniu drzewa, fot. E. Ahmad.
Wykład na temat stanu zdrowotnego i statyki drzew, fot. E. Ahmad.
Praca w grupach, wypełnianie formularzy podstawowej diagnostyki drzewa, fot. E. Ahmad.
Praca w grupach,  fot. E. Ahmad.
Prezentacja wyników wizualnej oceny stanu drzewa, fot. E. Ahmad.
Prezentacja wyników podstawowej diagnostyki drzewa, fot. E. Ahmad.
Dyskusja pod okapem koron drzew, fot. E. Ahmad.
Co lipie dolega? fot. E. Ahmad.
Badanie wnętrza pnia przy użyciu tomografu sonicznego, fot. E. Ahmad.
Badanie wnętrza pnia przy użyciu rezystografu, fot. E. Ahmad.
Wnikliwe obserwacje, fot. E. Ahmad.
Próba obciążeniowa czeremchy, fot. E. Ahmad.