Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

SŁUPSK
akcja informacyjna
WFOSiGW
Dzień Krajobrazu

       W dniu 24 września br., w siedzibie Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, miało miejsce szkolenie poświęcone diagnostyce drzew, adresowane głównie do pracowników PZPK. Poprowadzili je doświadczeni arboryści - Jerzy Stolarczyk oraz Jakub Józefczuk. Po krótkim wprowadzeniu teoretycznym odbyła się część praktyczna w obrębie zarządzanego przez nas terenu zieleni. Uczestnicy szkolenia zostali podzieleni na grupy, w których dokonywali oceny stanu zdrowotnego oraz statyki wybranych egzemplarzy drzew, a następnie formułowali zalecenia ochronne. Zademonstrowane zostało także badanie wnętrza pnia przy użyciu tomografu sonicznego i rezystografu. W celu sprawdzenia stabilności wytypowanego drzewa arboryści wykonali test obciążeniowy.

Szkolenie sfinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.