Tarło troci wędrownych

Data: 25-11-2011
W trakcie tegorocznej inwentaryzacji gniazd tarłowych troci wędrownych w dorzeczu Słupi zaobserwowano duże ilości trących się ryb na dostępnym dla nich fragmencie rzeki Skotawy. Dzięki porozumieniu z  zarządcą elektrowni wodnej w Skarszewie Dolnym do starego koryta Skotawy przy elektrowni skierowano wodę, która umożliwiła wpłynięcie tam rybom i odbycie skutecznego rozrodu. Całodobowe patrole zorganizowane przez wędkarzy zrzeszonych w kołach przy Zarządzie Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Słupsku przyniosły kapitalne efekty w postaci dopilnowania ryb na tarliskach. Dzięki takim działaniom możliwa jest rzeczywista ocena ilości ryb odbywających rozród, w latach wcześniejszych większość ryb była wykłusowywana.