Trocie i inne ryby litofilne mają gdzie się wycierać.

Data: 03-09-2012
Trocie i inne ryby litofilne mają gdzie się wycierać. grafika
Tarlisko przy Młynie Zamkowym w Słupsku  grafika
Trocie i inne ryby litofilne mają gdzie się wycierać. grafika
Trocie i inne ryby litofilne mają gdzie się wycierać. grafika
Trocie i inne ryby litofilne mają gdzie się wycierać. grafika
Trocie i inne ryby litofilne mają gdzie się wycierać. grafika

Jednym z ważniejszych zadań zrealizowanych w Parku Krajobrazowym „ Dolina Słupi” był projekt "Ochrona naturalnego tarła łososia atlantyckiego i troci wędrownej w dorzeczu rzeki Słupi"

W ramach projektu przeprowadzono działania ochronne i naprawcze ściśle powiązane z eliminacją zagrożeń powodowanych działalnością człowieka. Najważniejszymi zadaniami była budowa lub przebudowa przepławek, natomiast działaniem wspomagającym naturalne tarło gatunków litofilnych (łososi, troci, minogów rzecznych, pstrągów, lipieni) była budowa sztucznych tarlisk. Wytypowano odpowiednie miejsca w rzece, do którego po przygotowaniu dna wsypano żwir o odpowiedniej przepuszczalności i ziarnistości, pomiędzy 20 a 100 mm (najlepiej 30 do 40 mm). Utworzone w ten sposób dno, zabezpieczone przed zapiaszczeniem staje się tarliskiem. Do utworzenia sztucznych tarlisk wytypowano 3 odcinki różnych cieków: uregulowany odcinek rzeki Kwaczej, uregulowany odcinek rzeki Glaźnej oraz ujście Kanału Młyńskiego do Słupi w Słupsku. Zlokalizowane w centrum miasta poniżej Młyna Zamkowego w Słupsku tarlisko pełni ważną rolę edukacyjną. Znajdujący się tu most dla pieszych jest doskonałym punktem obserwacyjnym, a tak zlokalizowane tarlisko stało się atrakcją przyrodniczą dostępną dla szerokich rzesz ludzi spacerujących po nadsłupiańskich bulwarach.

Jednym z zadań Parku jest utrzymanie tarlisk w należytym stanie technicznym, dlatego też w tym roku uzupełniono 57 tonami żwiru tarliska w Słupsku i na Kwaczy, dodatkowo na Kwaczy przeprowadzono płukanie żwiru w obejściu jazu głównego oraz przy deflektorach typu B oraz usunięto nadmiar roślinności. Z dniem 1 października rozpoczyna się okres ochronny na trocie wędrowne i łososie, mamy nadzieję, że przygotowane przez nas tarliska będą licznie odwiedzane przez te cenne gatunki ryb wędrownych.

Zadanie wykonano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.