UWAGA - spacer krajobrazowy 20.10.2020 - IMPREZA ODWOŁANA

Data: 07-10-2020

Zgodnie z zaleceniami głównego organizatora Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska- spacer z dnia 20.10.2020 zostaje odwołany. Proponujemy uczczenie Dnia Krajobrazu spacerem w rodzinnym gronie.

Idea  „Ogólnopolskich spacerów krajobrazowych”, została zaproponowana  przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Celem ich  jest uświadomienie społeczeństwu roli jaką pełni otaczająca nas przestrzeń, zarówno pod względem przyrodniczym, społecznym, gospodarczym, jak i kulturowym. W 2020 roku temtem głównym są drzewa, ich funkcja  w krajobrazie i ich znaczenie w życiu człowieka.

Przez swoją biologiczną różnorodność drzewa obecne są w większości typów krajobrazów, występują zarówno na terenie krajobrazów naturalnych, jak i kulturowych, zwiększając harmonijność i ład przestrzenny. Drzewa pełnią w krajobrazie nie tylko funkcje przyrodnicze czy klimatyczne, dla człowieka mają bowiem również znaczenia kulturowe, symboliczne lub wręcz metafizyczne, czego świadectwa przechowują teksty kultury. Drzewo może być nośnikiem pamięci indywidualnej lub zbiorowej. Wreszcie, drzewo jako przedmiot zainteresowania artystycznego od wieków stanowi bezpośrednią inspirację dla poetów, czy malarzy.

Zapraszamy do organizowania spcerów  w gronie rodziny, proponujemy  przespacerować się aleją sędziwych drzew, tworzących śródpolny korytarz, o każdej porze roku dostarczający nowych wrażeń zmysłowych. Intersujące pokroje starych klonów, różnorodność nadrzewnych porostów, śpiew ptaków  przywołują namiastkę puszczy zamkniętej w podmiejskim tunelu.

Na zdjęciach prezentujemy aleję od Ronda Tadeusza Szołdry w stronę Strzelina zimą i wiosną, a może warto przekonać się jak ona wygląda jesienią.

 

Zimą, fot.E.Ahmad
Wiosną, fot.E.Ahmad
Wiosną, fot.E.Ahmad