Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

SŁUPSK
akcja informacyjna
WFOSiGW

     Pod koniec września Park Krajobrazowy „Dolina Słupi” oraz Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Słupsku sfinansowali wsypanie żwiru na sztuczne tarlisko dla łososi i troci w ujściu Kanału Młyńskiego w Słupsku. Tarlisko to powstało w 2005 roku w ramach realizowanego przez Park projektu „Ochrona naturalnego tarła łososia atlantyckiego i troci wędrownej w dorzeczu Słupi”. Wówczas wsypano do kanału 400 ton żwiru o granulacji ok. 3 cm. Z biegiem lat znaczna część wsypanego żwiru uległa wypłukaniu do Słupi, stąd pojawiła się konieczność jego uzupełnienia. Obecnie wsypywano kamienie i żwir o większej granulacji, co powinno skutkować mniejszym wypłukiwaniem narzutu żwirowego do rzeki. Prace poprzedzono odłowem ryb z ujścia Kanału Młyńskiego, podczas którego odłowiono m.in. spore ilości narybku łososia. Jest to najlepszy dowód na skuteczność tarła tej królewskiej ryby na naszym tarlisku.