Uzupełnienie żwirem sztucznego tarliska dla łososi i troci w Słupsku

Data: 28-09-2020

     Pod koniec września Park Krajobrazowy „Dolina Słupi” oraz Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Słupsku sfinansowali wsypanie żwiru na sztuczne tarlisko dla łososi i troci w ujściu Kanału Młyńskiego w Słupsku. Tarlisko to powstało w 2005 roku w ramach realizowanego przez Park projektu „Ochrona naturalnego tarła łososia atlantyckiego i troci wędrownej w dorzeczu Słupi”. Wówczas wsypano do kanału 400 ton żwiru o granulacji ok. 3 cm. Z biegiem lat znaczna część wsypanego żwiru uległa wypłukaniu do Słupi, stąd pojawiła się konieczność jego uzupełnienia. Obecnie wsypywano kamienie i żwir o większej granulacji, co powinno skutkować mniejszym wypłukiwaniem narzutu żwirowego do rzeki. Prace poprzedzono odłowem ryb z ujścia Kanału Młyńskiego, podczas którego odłowiono m.in. spore ilości narybku łososia. Jest to najlepszy dowód na skuteczność tarła tej królewskiej ryby na naszym tarlisku.

 

Młody łosoś atlantycki, fot. M. Miller.
Uzupełnianie żwirem tarliska, fot. M. Miller.
Uzupełnianie żwirem tarliska, fot. M. Miller.
Uzupełnianie żwirem tarliska, fot. M. Miller.
Odłowione ryby, fot. M. Miller.
Sztuczne tarlisko w ujściu Kanału Młyńskiego do Słupi, fot. M. Miller.
Odłowione ryby, fot. M. Miller.