Uzupełniliśmy tarliska

Data: 09-09-2014

W ramach zadań czynnej ochrony ryb łososiowatych,  finansowanych przez Wojewódzki  Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, uzupełniono sztuczne tarliska na rzekach Glaźnej i Kwaczy.

Do tych dwóch cieków trafiło 20 ton przepłukanego żwiru o granulacji do 30 mm. Sztuczne tarliska funkcjonujące w Słupi i jej  dopływach od 10 lat, są wykorzystywane nie tylko przez ryby łososiowate, ale także przez inne gatunki litofilne  m in. mnogi strumieniowe i lipienie. Odłowy narybkowe prowadzone przez pracowników parku w pobliżu zinwentaryzowanych  wcześniej gniazd potwierdzają skuteczność tego typu zabiegów ochronnych.

 

Uzupełnianie żwirem sztucznego tarliska
Sztuczne tarlisko na Glaźnej
Sztuczne tarlisko na Kwaczy
Sypanie żwiru na rzece Kwaczej przy deflektorze typu B