Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

 • Witamy na oficjalnej stronie Parku Krajobrazowego "Dolina Słupi" ***
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

SŁUPSK
WFOSiGW
akcja informacyjna

         Tegoroczna wystawa grzybów w „Dolinie Słupi” została zorganizowana 5 października br., odwiedziło ją ok. 400 osób, głównie grup szkolnych i przedszkolnych.  

        Zainteresowanie wystawą jak co roku było bardzo duże. Ze względu na trwający remont  sali edukacyjnej skorzystano z gościnności Pani Dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych przy ul. Bałtyckiej i w holu tejże placówki przygotowano stoły na których znalazły się 54 gatunki grzybów jadalnych, niejadalnych i trujących.  Najczęściej potencjalni grzybiarze pytali o różnice pomiędzy gatunkami często mylonymi np. muchomorem sromotnikowym a gąską zielonką czy czubajką kanią, mleczajem rydzem a mleczajem wełnianką czy też pospolitą kurką czyli pieprznikiem jadalnym a lisówką  pomarańczową. Oprócz naturalnych okazów grzybów  do edukacji wykorzystano także modele wiernie odwzorowujące wybrane gatunki,  zakupione ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gdańsku.  Mamy nadzieję iż wiedza zdobyta na wystawie  przyda się w terenie przy oznaczaniu grzybów.  

       Szczególnie ważnym tematem podejmowanym podczas przeprowadzonych pogadanek  było znaczenie grzybów w przyrodzie i gospodarce człowieka a także ukazanie ogromnej różnorodności tej grupy organizmów. M in. przygotowano dla zwiedzających ekspozycję składającą się z przykładowych  grzybów nadrzewnych, przy  prezentacji których prowadzący skupiali się przede wszystkim  na ich roli w rozkładzie drewna i tym samym udziale w obiegu materii w przyrodzie.

Organizatorzy serdecznie dziękują Pani Alicji Romanowskiej z Nadleśnictwa Leśny Dwór za wsparcie merytoryczne podczas wystawy.