Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

 • Witamy na oficjalnej stronie Parku Krajobrazowego "Dolina Słupi" ***
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

SŁUPSK
WFOSiGW
akcja informacyjna

21 października 2017 r. zaprosiliśmy wszystkich chętnych do Krzyni  na spacer z okazji Dnia Krajobrazu. Na nasze zaproszenie odpowiedziało 150 osób. Były to grupy szkolne ze Słupska, Redzikowa, Suchorza oraz osoby indywidualne.

Trasa spaceru rozpoczynała się od elektrowni wodnej w Krzyni.  Budowla ta będąca przykładem systemu energetycznego rzeki Słupi została wybudowana w latach 1925-1926, zamyka ona ciąg dużych elektrowni wodnych na Słupi, jest jedną z trzech elektrowni położonych na terenie Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”. Na przykładzie elektrowni Krzynia, przedstawione zostały negatywne skutki przyrodnicze jakie pociągnęła za sobą jej budowa, a także jej znaczenie techniczne i historyczne. We wsi Krzynia uczestnicy spaceru mogli zobaczyć piwniczkę - zimowisko nietoperzy,  jest to jeden z przykładów czynnej ochrony przyrody prowadzonej przez PK ”Dolina Słupi”. Ziemianka została zabezpieczona i od kilku lat funkcjonuje jako zimowisko nietoperzy, rokrocznie jest monitorowana. Kolejnym punktem na trasie była  zapora ziemna, piętrząca wodę i jaz na zbiorniku zaporowym Krzynia, z tego miejsca roztaczał się spowity mgłami  widok na jezioro, z drugiej zaś na stare koryto Słupi, którym płynęła rzeka przed wybudowaniem elektrowni. Właśnie w tym miejscu uczestnicy spaceru mogli przekonać się jakich zmian w krajobrazie może dokonać człowiek. Obecnie stare koryto, przez większość roku, pozbawione jest przepływu biologicznego, podczas spaceru w starym korycie płynęła woda, co jest rzadkim widokiem (sytuacja ta była spowodowana konserwacją urządzeń w elektrowni). Po przejściu zapory trasa spaceru przebiegała wzdłuż brzegu zbiornika wodnego, jego stromymi brzegi, poprzecinanymi głębokimi wąwozami z dużymi deniwelacjami terenu. Na najbardziej wytrwałych, którzy w sumie pokonali 10 km trasy, czekał niecodzienny widok pomnikowych rozmiarów sosny „Grubej Berty”. Na zakończenie spaceru w siedzibie Lokalnej Grupy Działania  Partnerstwo Dorzecza Słupi w Krzynce uczestnicy mogli wysłuchać wykładu dr Albina Orłowskiego, na temat krajobrazu i  kształtowania się doliny rzecznej Słupi.   

Serdecznie dziękujemy Państwu Joannie i Albinowi Orłowskim za merytoryczne wsparcie naszych działań  oraz Nadleśnictwu Leśny Dwór i Lokalnej Grupie Działania Partnerstwo Dorzecza Słupi za wsparcie organizacyjne.

Prowadzący pracownicy PK „Dolina Słupi”:  Marcin Miller - główny specjalista ds. ochrony przyrody, Andrzej Grzybowski - starszy specjalista ds. edukacji, turystyki i rekreacji, Anna Kasprzak -  starszy specjalista ds. edukacji, Elwira Ahmad – starszy specjalista ds. ochrony środowiska, Józef Wysiński – starszy strażnik oraz Anna Deus–Kopka  z Nadleśnictwa Leśny Dwór.

Organizacja spaceru krajobrazowego została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.