W „Dolinie Słupi” obchodziliśmy Dzień Krajobrazu

Data: 23-10-2017

21 października 2017 r. zaprosiliśmy wszystkich chętnych do Krzyni  na spacer z okazji Dnia Krajobrazu. Na nasze zaproszenie odpowiedziało 150 osób. Były to grupy szkolne ze Słupska, Redzikowa, Suchorza oraz osoby indywidualne.

Trasa spaceru rozpoczynała się od elektrowni wodnej w Krzyni.  Budowla ta będąca przykładem systemu energetycznego rzeki Słupi została wybudowana w latach 1925-1926, zamyka ona ciąg dużych elektrowni wodnych na Słupi, jest jedną z trzech elektrowni położonych na terenie Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”. Na przykładzie elektrowni Krzynia, przedstawione zostały negatywne skutki przyrodnicze jakie pociągnęła za sobą jej budowa, a także jej znaczenie techniczne i historyczne. We wsi Krzynia uczestnicy spaceru mogli zobaczyć piwniczkę - zimowisko nietoperzy,  jest to jeden z przykładów czynnej ochrony przyrody prowadzonej przez PK ”Dolina Słupi”. Ziemianka została zabezpieczona i od kilku lat funkcjonuje jako zimowisko nietoperzy, rokrocznie jest monitorowana. Kolejnym punktem na trasie była  zapora ziemna, piętrząca wodę i jaz na zbiorniku zaporowym Krzynia, z tego miejsca roztaczał się spowity mgłami  widok na jezioro, z drugiej zaś na stare koryto Słupi, którym płynęła rzeka przed wybudowaniem elektrowni. Właśnie w tym miejscu uczestnicy spaceru mogli przekonać się jakich zmian w krajobrazie może dokonać człowiek. Obecnie stare koryto, przez większość roku, pozbawione jest przepływu biologicznego, podczas spaceru w starym korycie płynęła woda, co jest rzadkim widokiem (sytuacja ta była spowodowana konserwacją urządzeń w elektrowni). Po przejściu zapory trasa spaceru przebiegała wzdłuż brzegu zbiornika wodnego, jego stromymi brzegi, poprzecinanymi głębokimi wąwozami z dużymi deniwelacjami terenu. Na najbardziej wytrwałych, którzy w sumie pokonali 10 km trasy, czekał niecodzienny widok pomnikowych rozmiarów sosny „Grubej Berty”. Na zakończenie spaceru w siedzibie Lokalnej Grupy Działania  Partnerstwo Dorzecza Słupi w Krzynce uczestnicy mogli wysłuchać wykładu dr Albina Orłowskiego, na temat krajobrazu i  kształtowania się doliny rzecznej Słupi.   

Serdecznie dziękujemy Państwu Joannie i Albinowi Orłowskim za merytoryczne wsparcie naszych działań  oraz Nadleśnictwu Leśny Dwór i Lokalnej Grupie Działania Partnerstwo Dorzecza Słupi za wsparcie organizacyjne.

Prowadzący pracownicy PK „Dolina Słupi”:  Marcin Miller - główny specjalista ds. ochrony przyrody, Andrzej Grzybowski - starszy specjalista ds. edukacji, turystyki i rekreacji, Anna Kasprzak -  starszy specjalista ds. edukacji, Elwira Ahmad – starszy specjalista ds. ochrony środowiska, Józef Wysiński – starszy strażnik oraz Anna Deus–Kopka  z Nadleśnictwa Leśny Dwór.

Organizacja spaceru krajobrazowego została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

                                      

Na mecie fot.E.Ahmad
Na trasie przy elektrowni  fot.E.Ahmad
Na trasie fot.E.Ahmad
Co tam na mapie ? fot.E.Ahmad
Przy ziemiance nietoperzowej fot.A.Ahmad
Na trasie fot.E.Ahmad
Na trasie fot.E.Ahmad
Na trasie fot.E.Ahmad
Na trasie fot.E.Ahmad
Na trasie fot.E.Ahmad
Na trasie fot.E.Ahmad
Na trasie fot.E.Ahmad
Na trasie fot.E.Ahmad
Przy "Grubej Bercie" fot. E.Ahmad
Przy "Grubej Bercie" fot. E.Ahmad
Przy "Grubej Bercie" fot. E.Ahmad
Spotkanie przy elektrowni w Krzyni fot.A.Kasprzak
Nad zbiornikiem zaporowym Krzynia fot.A.Kasprzak
Spotkanie przy elektrowni w Krzyni fot.A.Kasprzak
Na trasie - jaz fot. A.Kasprzak
Na trasie fot. A.Kasprzak
Na trasie fot. A.Kasprzak
Na trasie fot. A.Kasprzak
Na trasie fot. A.Kasprzak
Na trasie fot. A.Kasprzak
Na trasie fot. A.Kasprzak
Na trasie  fot. A.Kasprzak
"Gruba Berta" i uczestnicy fot. A.Kasprzak
Na mecie fot. A.Kasprzak
Wyklad dr Albina Orłowskiego fot. A.Kasprzak
Wyklad dr Albina Orłowskiego fot. A.Kasprzak
Na mecie fot. A.Kasprzak