,,W trosce o drzewa"

Data: 19-04-2018

      W dniu 10 kwietnia, w siedzibie Parku Krajobrazowego ,,Dolina Słupi”, odbyło się szkolenie pt. ,,W trosce o drzewa”. Przeprowadzili je przedstawiciele stowarzyszenia Eko Inicjatywa – Ewa Rmanow-Pękal oraz Robert Pipczyński. W spotkaniu udział wzięli przede wszystkim urzędnicy zajmujący się zagadnieniami związanymi z zadrzewieniami przydrożnymi - zarówno zarządzający drzewami jako elementem infrastruktury drogowej, jak i osoby zajmujące się ochroną przyrody oraz  pracownicy nadleśnictw z terenu Parku. Tematyka obejmowała m.in. następujące zagadnienia: walory przyrodnicze drzew, zasady pielęgnacji drzew i ich ochrona podczas inwestycji,  uzupełnianie alej oraz elementy zarządzania drzewami z wykorzystaniem narzędzi IT.  Rozdano także praktyczne przewodniki do rozpoznawania porostów autorstwa prof. Wiesława Fałtynowicza. Wzbogaceniem teorii były gablotki z okazami cennych gatunków chrząszczy związanych z alejami, sporych rozmiarów modele poszczególnych stadiów rozwojowych pachnicy dębowej  oraz fiolki z feromonem płciowym tego gatunku.

 

Powitanie uczestników szkolenia, fot. E. Ahmad.
Wprowadzenie w tematykę, fot. E. Ahmad.
Podczas szkolenia,  fot. E. Ahmad.
Rysunek drzewa dojrzałego,  fot. E. Ahmad.
Wskazówki jak troszczyć się o drzewa,  fot. E. Ahmad.
O pachnicy dębowej słów kilka, fot. E. Ahmad.
Prezentacja modeli pachnicy dębowej, fot. E. Ahmad.
Podczas szkolenia, fot. E. Ahmad.
Analiza rozdanych przewodników,  fot. E. Ahmad.
Wizualna ocena stanu drzewa,  fot. E. Ahmad.
Wizualna ocena stanu drzewa,  fot. E. Ahmad.
Wizualna ocena stanu drzewa,  fot. E. Ahmad.
Podczas szkolenia, fot. E. Ahmad.
Grafika 14: ,,W trosce o drzewa"