Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

 • Witamy na oficjalnej stronie Parku Krajobrazowego "Dolina Słupi" ***
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

SŁUPSK
WFOSiGW
akcja informacyjna

      W dniu 10 kwietnia, w siedzibie Parku Krajobrazowego ,,Dolina Słupi”, odbyło się szkolenie pt. ,,W trosce o drzewa”. Przeprowadzili je przedstawiciele stowarzyszenia Eko Inicjatywa – Ewa Rmanow-Pękal oraz Robert Pipczyński. W spotkaniu udział wzięli przede wszystkim urzędnicy zajmujący się zagadnieniami związanymi z zadrzewieniami przydrożnymi - zarówno zarządzający drzewami jako elementem infrastruktury drogowej, jak i osoby zajmujące się ochroną przyrody oraz  pracownicy nadleśnictw z terenu Parku. Tematyka obejmowała m.in. następujące zagadnienia: walory przyrodnicze drzew, zasady pielęgnacji drzew i ich ochrona podczas inwestycji,  uzupełnianie alej oraz elementy zarządzania drzewami z wykorzystaniem narzędzi IT.  Rozdano także praktyczne przewodniki do rozpoznawania porostów autorstwa prof. Wiesława Fałtynowicza. Wzbogaceniem teorii były gablotki z okazami cennych gatunków chrząszczy związanych z alejami, sporych rozmiarów modele poszczególnych stadiów rozwojowych pachnicy dębowej  oraz fiolki z feromonem płciowym tego gatunku.