Warsztaty fotograficzne

Data: 28-09-2016

       W dniach 21-23 września br., w Schodnie, odbyły się warsztaty fotograficzne, adresowane do pracowników Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych. Uczestniczył w nich także przedstawiciel WFOŚiGW w Gdańsku. Były to drugie warsztaty tego typu, podobnie jak te z 2014 r. poprowadził je Marek Zarankiewicz. W ciągu trzech dni dzielił się z uczestnikami teorią w zakresie obsługi aparatów fotograficznych, jak również w zakresie fotografii przyrody. Uczestnicy warsztatów w praktyce mogli skorzystać z trzech, dobrze przygotowanych czatowni, w których w godzinach nocnych nasłuchiwali zlatujących się żurawi, a we  wczesnoporannych mogli wykonać im zdjęcia. Wiele wrażeń dostarczało także fotografowanie o wschodzie słońca, kiedy to świat jawi się w zupełnie innych barwach.

Warsztaty dofinansowano ze środków WFOŚiGW w Gdańsku.

Grafika 1: Warsztaty fotograficzne
Grafika 2: Warsztaty fotograficzne
Grafika 3: Warsztaty fotograficzne
Grafika 4: Warsztaty fotograficzne
Grafika 5: Warsztaty fotograficzne
Grafika 6: Warsztaty fotograficzne
Grafika 7: Warsztaty fotograficzne
Grafika 8: Warsztaty fotograficzne
Grafika 9: Warsztaty fotograficzne
Grafika 10: Warsztaty fotograficzne
Grafika 11: Warsztaty fotograficzne
Grafika 12: Warsztaty fotograficzne
Grafika 13: Warsztaty fotograficzne
Grafika 14: Warsztaty fotograficzne
Grafika 15: Warsztaty fotograficzne