Warsztaty na zrenaturyzowanych starorzeczach Słupi dla studentów Akademii Pomorskiej.

Data: 19-10-2011
Warsztaty na zrenaturyzowanych starorzeczach Słupi dla studentów Akademii Pomorskiej. grafika
Warsztaty na zrenaturyzowanych starorzeczach Słupi dla studentów Akademii Pomorskiej. grafika
Warsztaty na zrenaturyzowanych starorzeczach Słupi dla studentów Akademii Pomorskiej. grafika
Warsztaty na zrenaturyzowanych starorzeczach Słupi dla studentów Akademii Pomorskiej. grafika
Warsztaty na zrenaturyzowanych starorzeczach Słupi dla studentów Akademii Pomorskiej. grafika
Warsztaty na zrenaturyzowanych starorzeczach Słupi dla studentów Akademii Pomorskiej. grafika
Warsztaty na zrenaturyzowanych starorzeczach Słupi dla studentów Akademii Pomorskiej. grafika
Warsztaty na zrenaturyzowanych starorzeczach Słupi dla studentów Akademii Pomorskiej. grafika
Warsztaty na zrenaturyzowanych starorzeczach Słupi dla studentów Akademii Pomorskiej. grafika
Warsztaty na zrenaturyzowanych starorzeczach Słupi dla studentów Akademii Pomorskiej. grafika

W dniach 17-18.10 2011 odbyły się zajęcia z hydrobiologii dla studentów V roku biologii AP w Słupsku. Zajęcia rozpoczęły się wykładem dr K. Obolewskiego w sali edukacyjnej PK „Dolina Słupi”. Warsztaty terenowe przeprowadzono na zrenaturyzowanych starorzeczach rzeki Słupi. W pobliżu miejscowości Kwakowo starorzecza te w ramach zrealizowanego w 2007 r. projektu zostały połączone z rzeką główną w celu zapewnienia przepływu wody i jej oczyszczenia, spowolnienia procesów lądowacenia oraz wzrostu różnorodności biologicznej organizmów je zasiedlających.

Studenci zostali podzieleni na 3 zespoły, każda grupa uczestniczyła po kolei w zajęciach przygotowanych na trzech stanowiskach. Pod kierunkiem dr Krystiana Obolewskiego z AP studenci zajmowali się badaniem składu makrozoobentosu oraz badaniem parametrów fizyko-chemicznych wody, takich jak: temperatura, ilość biogenów, pH wody i zawartość żelaza. Na podstawie przeprowadzonych analiz wnioskowano o procesach przemiany związków azotowych, zachodzących w starorzeczach. W strefie przybrzeżnej obserwowano licznych przedstawicieli wielkoskrzydłych z dominującym gatunkiem żylenicą nadwodną, niektóre gatunki pluskwiaków, ośliczkę pospolitą oraz ślimaki reprezentowane przez zatoczka rogowego i błotniarkę stawową.

Druga grupa brała udział w odłowach ryb służących ustaleniu składu bytującej tam ichtiofauny (badania bonitacyjne). Studenci zapoznali się z metodami badań ichtiofauny i sprzętem do elektropołowów. Zajęcia z tą grupą prowadził Marcin Miller kierownik PK „Dolina Słupi” . Wśród odłowionych ryb znaleźli się przedstawiciele wielu gatunków m in.: lin, karaś, szczupak, cierniczek, ciernik, płoć, jelec, okoń, kiełb i różanka.

Natomiast trzecia grupa pod kierunkiem Elwiry Ahmad, specjalistki z PK „Dolina Słupi” uczestniczyła w sporządzaniu mapy roślinności wodnej. W korycie na dużych powierzchniach stwierdzono dominację moczarki kanadyjskiej oraz niewielki udział pleustofitów (np. rzęsa drobna, spirodela wielokorzeniowa). W strefie brzegowej przeważały szuwary tworzone przez mannę mielec, mozgę trzcinowatą, jeżogłówkę gałęzistą i pałkę szerokolistną.

Wspólna inicjatywa edukacyjna Akademii Pomorskiej i PK „Dolina Słupi”, skierowana do studentów jest doskonałą formą przekazania wiedzy biologicznej, dającą najlepsze efekty i docenianą przez samych zainteresowanych.

W Warsztatach uczestniczyło łącznie 60 studentów, reprezentujących specjalności: biologia środowiskowa, biologia z przyrodą, biologia medyczna. Realizacja projektu możliwa była dzięki wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.