Warsztaty tarliskowe - 2016 r.

Data: 14-11-2016

     W dniach 7-10 listopada br., w PK ,,Dolina Słupi”, miały miejsce ,,Warsztaty tarliskowe”, poświęcone tematyce naturalnego tarła troci wędrownej i łososia atlantyckiego. Tradycyjnie adresowane były do studentów kierunków rybackich z 3 polskich uczelni: ZUT w Szczecinie, UR w Krakowie oraz UWM w Olsztynie. Jak co roku składały się z części teoretycznej i terenowej. Na prelekcjach uczestnicy dowiedzieli się m.in. o: specyfice przymorskich rzek, problemach związanych z funkcjonowaniem zabudowy hydrotechnicznej, zasadach konstrukcji przepławek, siedliskach przyrodniczych występujących w dolinach rzecznych oraz zrealizowanych przez Park projektach. Zapoznali się z biologią i cyklem życiowym troci wędrownej oraz łososia atlantyckiego, a dzięki wykładom dr hab. inż. Piotra Dębowskiego, profesora IRS - także z zagadnieniami dotyczącymi monitoringu wędrówek tych gatunków, jak również  gospodarowania zasobami ich populacji w Bałtyku. W terenie studenci przyjrzeli się konstrukcjom przepławek zlokalizowanych na węźle wodnym w Słupsku oraz w Dębnicy Kaszubskiej przy zakładzie garbarskim. Uczestniczyli w odłowach oraz przerzutach tarlaków przez barierę hydrotechniczną w Skarszewie Dolnym, prowadzonych przez Park razem z ZO PZW w Słupsku, w których udział brali także członkowie słupskiego WOPR. Dodatkowo uczestnicy warsztatów mieli okazję zobaczyć zrenaturyzowany odcinek rzeki Kwaczej i sztuczne tarliska dla ryb łososiowatych. W terenie również identyfikowano elementy siedliska ,,rzeki wlosienicznikowej” oraz wykonywano inwentaryzację gniazd tarłowych na wybranych  dopływach Słupi. Niestety, z uwagi na mniejszą liczebność ryb, które wpłynęły na tarło oraz aktywną i skuteczną działalność kłusowników, tych gniazd było znacznie mniej niż w latach ubiegłych. Na zakończenie odbyła się wycieczka, mająca na celu przedstawienie walorów przyrodniczych jezior lobeliowych.   

 Warsztaty dofinansowano ze środków WFOŚiGW w Gdańsku.

 

Inwentaryzacja gniazd tarłowych.
Inwentaryzacja gniazd tarłowych.
Ekipa w komplecie, fot. E. Romanow.
Trochę teorii.
Trochę teorii.
Przy sztucznym tarlisku w Słupsku.
Na przepławce przy starych PZZ w Słupsku.
Na przepławce przy starych PZZ w Słupsku.
Prezentacja skanera na przepławce PZW w Słupsku.
Nad zrenaturyzowanym odcinkiem Kwaczy.
Pomiary parametrów gniazda tarłowego troci wędrownej.
Nad rzeką Glaźną.
Pomiary parametrów gniazda tarłowego troci wedrownej.
Pomiary parametrów gniazda tarłowego troci wedrownej.
Odłowy tarlaków przy elektrowni wodnej w Skarszewie Dolnym.
Odłowy tarlaków przy elektrowni wodnej w Skarszewie Dolnym.
Odłowy tarlaków przy elektrowni wodnej w Skarszewie Dolnym.
Odłowiony okaz troci wędrownej.
Odłowy tarlaków przy elektrowni wodnej w Skarszewie Dolnym.
Odłowy tarlaków przy elektrowni wodnej w Skarszewie Dolnym.
Prezentacja przepławki zlokalizowanej na Skotawie w Dębnicy Kaszubskiej.
Na tle jeziora lobeliowego.