Warsztaty tarliskowe, 2019 r.

Data: 13-11-2019

      W dniach 4-8.11.2019 r. odbyła się kolejna edycja ,,Warsztatów tarliskowych”. W tym roku przyjechali do nas studenci z UWM w Olsztynie, ZUT w Szczecinie, SGGW w Warszawie oraz UZ w Zielonej Górze. Tradycyjnie tematem przewodnim była ochrona naturalnego tarła troci wędrownej i łososia atlantyckiego. Na wykładach prezentowaliśmy, m.in.: efekty realizowanych przez Park projektów, problematykę tarła ryb łososiowatych, cechy i elementy siedliska ,,rzeki włosienicznikowej”. Dr hab. inż. Piotr Dębowski, profesor IRS opowiedział o gospodarce łososiowej w Bałtyku oraz o podstawach radiotelemetrii. Odnieśliśmy się także do rodzimych i inwazyjnych gatunków raków występujących w Polsce. Tym ostatnim poświęcony został pierwszy dzień warsztatów, podczas którego zaraczyliśmy rakiem szlachetnym fragment cieku z dorzecza Słupi. W terenie dwukrotnie dokonaliśmy odłowu i przerzutu tarlaków na drugą stronę bariery hydrotechnicznej w Skarszewie Dolnym. Dzięki uprzejmości ZO PZW w Słupsku mogliśmy przyjrzeć się jak wygląda sztuczne tarło troci wędrownej i łososia atlantyckiego. I choć warunki nie sprzyjały, udało się zidentyfikować oraz pomierzyć kilka modelowych gniazd tarłowych ryb łososiowatych. Pomimo deszczowej, przez to iście ,,tarłowej” pogody, program warsztatów został zrealizowany, a jego uczestnicy wrócili do swych zakątków Polski z bagażem wiedzy i nowych doświadczeń.

Warsztaty dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 

Powitanie uczestników warsztatów przez Barbarę Utracką-Minko, z-cę dyrektora PZPK.
Załoga PKDS w komplecie, fot. B. Utracka-Minko.
Wykład na temat występujących w Polsce gatunków raków, fot. E. Ahmad.
Instrukcja przed zaraczaniem, fot. E. Ahmad.
Odłów kontrolny przed wpuszczeniem raków szlachetnych, fot. E. Ahmad.
Czteromiesięczne raki szlachetne, fot. E. Ahmad.
Zaraczanie rakiem szlachetnym, fot. E. Ahmad.
Zaraczanie rakiem szlachetnym, fot. A. Kasprzak.
Wykład na temat mikrosiedlisk rzecznych, A. Kasprzak.
Prezentacja skanera na przepławce przy dawnych Zakładach Zbożowych, fot. E. Ahmad.
Na temat BHP słów kilka, fot. E. Ahmad.
Odłowy tarlaków, fot. E. Ahmad.
Odłowy tarlaków przy jazie elektrowni, fot. E. Ahmad.
Odłowy tarlaków, fot. E. Ahmad.
Pomiary odłowionej ryby tuż przed wypuszczeniem jej do wody, fot. E. Ahmad.
Wypuszczanie odłowionej troci wędrownej, fot. E. Ahmad.
Odłowiona samica troci wędrownej tuż przed wypuszczeniem jej do wody, fot. E. Ahmad.
Sztuczne tarło ryb łososiowatych, fot. E. Ahmad.
Wywiad z Marcinem Millerem, kierownikiem PK,,Dolina Słupi", fot. E. Ahmad.
Pomiary gniazda tarłowego troci wędrownej, fot. E. Ahmad.
Terenowa identyfikacja gniazd tarłowych ryb łosoiowatych, fot. E. Ahmad.
Wykład dr hab. inż. Piotra Dębowskiego, profesora IRS, fot. E. Ahmad.
Filmy z tarła, fot. E. Ahmad.
Wykład na temat konstrukcji przepławek, fot. E. Ahmad.
Podziwianie makrofitów, fot. E. Ahmad.
Gniazdo tarłowe troci wędrownej, fot. E. Ahmad.
Identyfikacja chronionych siedlisk przyrodniczych, fot. E. Ahmad.
Co pod kłodą piszczy? Fot. E. Ahmad.
Test sprawdzający zdobytą wiedzę, fot. E. Ahmad.
Uczestnicy ,,Warsztatów tarliskowych", fot. W. Mędrzak.