Warsztaty tarliskowe

Data: 18-11-2011
Warsztaty tarliskowe grafika
Warsztaty tarliskowe grafika
Warsztaty tarliskowe grafika
Warsztaty tarliskowe grafika
Warsztaty tarliskowe grafika
Warsztaty tarliskowe grafika

W Parku Krajobrazowym ,,Dolina Słupi” trwają warsztaty tarliskowe poświęcone badaniu naturalnego tarła troci wędrownych i łososi atlantyckich. Obecnie goszczą u nas studenci kierunków rybackich z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Dla uczestników przygotowano prelekcje dotyczące głównie tematyki wodnej i zajęcia terenowe. W trakcie tego tygodnia oznakowano tarlaki znaczkami radiotelemetrycznymi, co umożliwia śledzenie wędrówek tych ryb w rzece Skotawie, liczono gniazda tarłowe anadromicznych salmonidów, dokonując jednocześnie charakterystyki badanych cieków pod kątem występowania w ich korytach chronionego siedliska przyrodniczego – nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników. Ponadto w celu stwierdzenia skuteczności ubiegłorocznego tarła wykonano odłowy narybkowe na zeszłorocznych tarliskach.

Od poniedziałku drugi turnus warsztatów, w którym towarzyszyć nam będą studenci z ZUT w Szczecinie i Uniwersytetu rolniczego w Krakowie.