Warsztaty tarliskowe

Data: 13-12-2010
W dniach od 15.11.2010 do 26.11.2010 po raz kolejny odbywały się warsztaty tarliskowe poświęcone badaniu behawioru i tarła wędrownych ryb łososiowatych w dorzeczu Słupi.
Udział w warsztatach brali studenci z  Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Akademii Rolniczej  w Szczecinie.
Warsztaty podzielone były na część teoretyczną (wykłady i prezentacje na sali edukacyjnej) i praktyczną (zajęcia terenowe). W części teoretycznej studenci zapoznali się z charakterystyką terenu  gdzie prowadzone były badania ryb, opisem tarła łososi atlantyckich i troci wędrownych, metodyką inwentaryzacji tarlisk i pomiaru wielkości gniazd tarłowych, zagrożeniami wynikającymi  z działalności człowieka oraz projektami czynnej ochrony ryb wędrownych zrealizowanymi w dorzeczu Słupi. Ważna częścią prowadzonych warsztatów były  badania  radiotelemetryczne ryb oznakowanych specjalnymi znaczkami. W części praktycznej uczestnicy warsztatów podzieleni zostali na małe grupy, które prowadziły inwentaryzacje gniazd tarłowych wędrownych salmonidów oraz namierzały oznakowane wcześniej ryby. Studenci mieli okazje obserwować sztuczne tarło troci wędrownych i pstrągów potokowych oraz metody hodowli narybku tych cennych gatunków.
Elementem prowadzonych warsztatów był też udział w „akcji antykłusowniczej” (nocny patrol nad Skotawą oraz ściąganie sieci kłusowniczych).