,,Warsztaty tarliskowe"

Data: 12-11-2014

W dniach 3-7.11.2014 r. w naszym Parku odbyły się ,,Warsztaty tarliskowe”, poświęcone badaniu naturalnego tarła ryb wędrownych w dorzeczu Słupi. Tradycyjnie przyjechali do nas studenci kierunków rybackich z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz dwie doktorantki z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wprowadzeniem do zajęć terenowych były wykłady poruszające m.in. zagadnienia dotyczące samego dorzecza Słupi, specyfiki rzek przymorskich, zabudowy hydrotechnicznej, realizowanych projektów i ich efektów oraz chronionych siedlisk przyrodniczych. W terenie zapoznano uczestników m.in. z budową sztucznych tarlisk, funkcjonowaniem i parametrami przepławek, renaturyzacją Kwaczy. Identyfikowano także elementy wskaźnikowe chronionego siedliska przyrodniczego ,,nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników”, oczywiście z samymi włosienicznikami na czele. W tym roku, z powodu wysokiej temperatury, tarło jest mocno opóźnione. Mimo tego udało się zlokalizować i pomierzyć kilka modelowych gniazd tarłowych. Dzięki uprzejmości ZO PZW w Słupsku wzięliśmy udział w odłowach tarlaków po których mogliśmy przyjrzeć się przeprowadzeniu sztucznego tarła. Wiele ryb, przez wzgląd na szeroko rozprzestrzenioną i głośną chorobę UDN (wrzodziejąca martwica skóry łososiowatych), niestety nie nadawało się do tarła. Część terenową programu wzbogacono o przedstawienie walorów i specyfiki wybranych siedlisk przyrodniczych, m.in. jezior: lobeliowych, dystroficznych i mezotroficznych, lasów łęgowych, buczyn, grądów oraz torfowisk przejściowych i wysokich.

Kolejnym działaniem związanym z okresem tarła troci i łososi są dni otwarte naszego Parku, na które serdecznie Państwa zapraszamy!

Warsztaty dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku.

 

Obserwcje odłowionych ryb i sztucznego tarła.
Chronione siedliska przyrodnicze w rezerwacie przyrody ,,Dolina Huczka".
Zbiornik dystroficzny z płem mszarnym.
Na przepławce przy starych Zakładach Zbożowych w Słupsku.
Gniazdo tarłowe udekorowane włosienicznikami.
Przy sztucznym tarlisku w rzece Glaźnej.
Pomiary gniazda tarłowego troci wędrownej.
Włosieniczniki w rzece Glaźnej.
Podczas odłowów tarlaków.
Odłowy  na Skotawie.
Samiec troci wędrownej.
Samiec troci z UDN.
Samica troci wędrownej.
Przepławka przy garbarni w Dębnicy Kaszubskiej.
Załoga gotowa do pracy.