Wiosenne liczenie żurawi

Data: 07-04-2011
 Wiosenne liczenie żurawi grafika
 Wiosenne liczenie żurawi grafika
 Wiosenne liczenie żurawi grafika
 Wiosenne liczenie żurawi grafika

Wczesną wiosną pracownicy Parku – wzorem lat ubiegłych – przeprowadzili liczenie żurawi. Liczenia żurawi odbywały się w dniach 26-28.03.2011 roku, inwentaryzacje zaczynano przed wschodem słońca (ptaki rozlatujące się na okoliczne pola) lub wieczorem (ptaki zlatujące się z pól na nocleg).

W trakcie wędrówek żurawie zatrzymują się na zlotowiskach, tworząc skupiska liczące od kilkuset do kilkunastu tysięcy ptaków. Korzystają wówczas z noclegowisk, z których rano rozlatują się na żerowiska i do których wracają pod wieczór.

Na terenie Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” znane są cztery noclegowiska żurawi: w dolinie rzeki Słupi pod Zajączkowem, gdzie stwierdziliśmy 169 żurawi, na Zalewach Słupi pod Gałąźnią Małą - 71 ptakówi, na torfowisku w okolicach Mnichowa – 38 żurawi i na rozlewisku śródpolnym pod Brzezinką - 7 żurawi. Dodatkowo blisko granicy Parku zlokalizowane jest noclegowisko na torfowisku śródleśnym pod Jerzkowicami, gdzie stwierdzono 14 żurawi oraz na rozlewisku pod Darskowem - 4 żurawie.