Wiosenne porządki u nietoperzy.

Data: 03-04-2015

Pod koniec lutego i na początku marca  na terenie Nadleśnictwa Leśny Dwór i Nadleśnictwa Bytów   zostały wymienione skrzynki rozrodcze dla nietoperzy typu Stratmann. Wymienione skrzynki uległy uszkodzeniu w wyniku penetracji przez dzięcioły lub przez starzenie się materiału.  Konstrukcje te pełnią funkcje nie tylko rozrodcze, ale również służą jako ukrycia w czasie jesiennych przelotów. Najchętniej są zajmowane przez karliki, gacki i borowce jednakże trafiają się też nocki łydkowłose. Na terenie Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” rozwieszone są skrzynki następujących typów: Stratmann, Issel, typu angielskiego oraz trocinobetonowe. Podczas zawieszania skrzynek zapisywane są ich współrzędne geograficzne, które następnie zostają wprowadzane do programu GIS parkowej bazy danych.  Na chwilę obecną w Parku rozwieszonych jest około 340 skrzynek rozrodczych. Ich kontrola dostarcza wiele cennych informacji  na temat składu gatunkowego, wieku i kondycji fizycznej korzystającej z nich chiropterofauny.

 

Montaż nowego Stratmanna.
Podziw dla nowej skrzynki.
Ładna wystawa.
Nietoperzowe osiedle.